Bank & Insurance‎ > ‎

คปภ.ปลื้มประชาชนกว่า 4 หมื่นคนร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย

posted Oct 2, 2017, 2:41 AM by Maturos Lophong


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดงาน“สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีประกันภัย เชื่อมต่อโอกาสและความท้าทายเพื่ออนาคตไทย” (InsurTech Connect : Opportunities and Challenges for Thailand Future) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจการค้าการลงทุน รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านประกันภัยตามนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ โดยงานส่วนแรกที่จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายนนั้นเป็น"พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร" (Prime Minister’s Insurance Awards) ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลเดียวในภาคธุรกิจประกันภัยของไทยที่ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สลักชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติกับรางวัลต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นถ้วยรางวัลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของเทคโนโลยีประกันภัยสู่อนาคตประเทศไทย” พร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์กับสำนักงาน คปภ. และระบบการประกันภัย 

ในส่วนที่สองเป็นส่วนของ Insurance Expo 2017 มีการนำเสนอแนวคิดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจประกันภัยให้ทันกับยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยแบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งผู้เข้าชมงานสัปดาห์ประกันภัยยังได้เติมเต็มองค์ความรู้ด้านประกันภัยผ่านกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีประกันภัยจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากต่างประเทศอย่างเต็มอิ่มอีกด้วยสำหรับผลของการจัดงาน“สัปดาห์ประกันภัย”ประจำปี 2560 ในครั้งนี้นับว่าประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวน 43,431 คน มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายในงานช่วง 3 วัน พบว่า มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งสิ้น 12,665 ฉบับ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 5,253 ฉบับ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย จำนวน 7,412 ฉบับ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 628 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต จำนวน 571 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 57 ล้านบาท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 5,254 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 2,689 ล้านบาท และทุนประกันวินาศภัย 2,565 ล้านบาท สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยคือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุด คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และกรมธรรม์แบบตลอดชีพ ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น โดยปัจจัยที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าชมงานในครั้งนี้ คือ การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในราคาถูกที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 30 % การแสดงนวัตกรรมด้านการประกันภัยใหม่ๆ รวมถึงการร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากบูธต่างๆ และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแจ๊คพอตชิ้นใหญ่ในงาน “สัปดาห์ประกันภัย” เป็นรถยนต์ Honda Jazz คือ คุณพรพิชญา เลขวัต ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 และประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า ในส่วนของผลการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประกันภัยแนวใหม่ “OIC Insurance Innovation Challenge 2017” ต้องขอชื่นชมน้องๆทั้ง 10 ทีมจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยทีมที่ชนะเลิศเป็นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการนำเสนอนวัตกรรมประกันการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเปิด/ปิดความคุ้มครองเองได้โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของผู้ถือกรมธรรม์ผ่านทาง GPS แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วย Data Science ว่าผู้ถือกรมธรรม์กำลังเดินทางไปไหน ด้วยวิธีอะไร หรือแม้กระทั่งมีความเสี่ยงอะไรบ้าง เพื่อที่จะนำไปคำนวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมและถูกกว่าประกันภัยการเดินทางแบบทั่วไป ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง 

“การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและสมกับเป็นปีพิเศษของสำนักงาน คปภ. ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในฐานะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้ดำเนินอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายควบคู่กับการดูแลคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความทุ่มเทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ตลอดจนบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และสถาบันการเงินต่างๆ ที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งส่งผลทำให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัยมากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต” เลขาธิการ คปภ. กล่าวทิ้งท้าย
Comments