Bank & Insurance‎ > ‎

กรุงศรี จับมือ เอไอเอ เปิดตัว “กรุงศรี ยูนิต ลิงค์” ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์การลงทุน

posted Jul 5, 2018, 10:07 PM by Maturos Lophong
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) จับมือเอไอเอ เปิดตัว “กรุงศรี ยูนิต ลิงค์” (Krungsri Unit Linked) แผนประกันชีวิตควบการลงทุน ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว รับความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่สูงถึง 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และตอบโจทย์ความมั่งคั่งด้วยโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีผ่านการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน ช่วยรักษาผลตอบแทนเป้าหมายที่ต้องการได้

มร. ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยคนไทยให้ได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอและสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและแผนการออมในระยะยาว ซึ่งการขายประกันผ่านธนาคารเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนไทยจำนวนมากขึ้นเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันมาอย่างยาวนาน และจากการศึกษาความต้องการด้านการเงินของลูกค้าของธนาคาร เราพบว่าปัจจุบันกลุ่มลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่มิได้ต้องการซื้อความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงด้วย ดังนั้น เอไอเอ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ “กรุงศรี ยูนิต ลิงค์” ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธนาคาร ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตพร้อมกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนชั้นนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวลูกค้าเอง”

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี ยูนิต ลิงค์ เป็นแผนประกันชีวิตที่พัฒนาโดยยึดหลักการวางแผนการเงินแบบองค์รวม โดยเป็นทั้งแผนประกันชีวิตและการลงทุนควบคู่กัน มีจุดแข็งในเรื่องประกันชีวิตด้วยความคุ้มครองสูงถึง 150 % ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ช่วยเป็นหลักประกันให้กับคนข้างหลังหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและ เอไอเอ ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างโอกาสงอกเงยในอนาคตได้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีเป็นลักษณะ Single Premium คือการชำระครั้งเดียว ขั้นต่ำ 500,000 บาท และปล่อยให้เงินก้อนดังกล่าวเติบโตผ่านการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นไว้ เพื่อเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว และให้ระบบของ เอไอเอ ทำหน้าที่ปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ หรือ Automatic Fund Re-balancing Program ให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในตอนต้น ดังนั้นจึงตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ หรือไม่สามารถบริหารจัดการพอร์ตให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่มีความผันผวนได้ ด้วยค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์เพียง 0.6% ต่อปี”

“แผนประกันชีวิตกรุงศรี ยูนิต ลิงค์ สามารถคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี หรือจนกว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน และหากในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ลูกค้าต้องการเพิ่มเงินลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน ด้วยการชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ เริ่มต้น 10,000 บาท และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ หรือหากลูกค้าต้องการใช้เงินบางส่วนก่อนในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีที่ 5 เป็นต้นไป” นายพงษ์อนันต์ กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาลักษณะของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ได้ที่ www.krungsri.com หรือ Call 1572

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานกว่า 74 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 700 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 663 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 35,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 8.6 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

Comments