Bank & Insurance‎ > ‎

กรุงศรีปรับรูปแบบสาขาตามกลยุทธ์ ‘Smart’ Channel Strategy

posted Nov 1, 2018, 12:27 AM by Maturos Lophong

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยกลยุทธ์ช่องทางสาขา‘Smart’ Channel Strategy ครอบคลุมทุกบริบทของการให้บริการ ‘Smart’ banking, Smart investment, Smart people และ Smart technology ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจโดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ปรับรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับขีดความสามารถพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยครบครัน ล่าสุดเปิดตัวสาขา Krungsri Siam Paragon Smart Branch จ่อขยายเพิ่มอีกรวม 12 สาขา ในปี 2562เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล กรุงศรีได้เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาช่องทางต่างๆ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน เรายังคงให้ความสำคัญกับช่องทางสาขาเป็นอย่างมาก โดยมีการขยาย / ปรับรูปแบบสาขาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบที่แตกต่างกัน คุ้นเคยกับช่องทางที่แตกต่างกัน กรุงศรีจึงมุ่งมั่นทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าทุกคน ไม่ว่าจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตด้านการเงินแบบใด”

“จากการศึกษาความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พบว่าลูกค้ายังต้องการใช้บริการผ่านช่องทางสาขาทั้งการทำธุรกรรมและคำปรึกษาทางด้านการเงินพร้อมอัพเดทสถานการณ์และแนวโน้มการเงินและการลงทุน กรุงศรีจึงมีการปรับรูปแบบสาขาของธนาคารเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ และยกระดับช่องทางการบริการของเราให้สะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น พร้อมๆ กับการให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ให้ความช่วยเหลือที่ดีของลูกค้า โดยพนักงานสาขายังคงเป็นหัวใจหลักในการให้บริการและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจนเกิดเป็นความผูกพันกับธนาคารในระยะยาว ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สาขารูปแบบใหม่นี้มีบทบาทสำคัญคือเป็นช่องทางสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการช่องทางที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย ทำได้ง่าย และรวดเร็ว รวมถึงช่วยให้ลูกค้าคุ้นเคยกับ Digital Platformต่างๆ ของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น” นายพงษ์อนันต์กล่าว

ด้วยหลักการทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) กรุงศรีจึงได้กำหนดรูปแบบสาขาของธนาคารออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) Smart branch สาขารูปแบบใหม่ที่เน้นการให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาครบวงจร 2) Smart kiosk สาขารูปแบบใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมด้วยตัวเอง โดยจะมีพนักงานหมุนเวียนไปแนะนำผลิตภัณฑ์ และ 3) Partnership branchสาขาพิเศษที่ให้บริการร่วมกับองค์กรอื่น เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น4) Typical branch สาขารูปแบบปกติ

สำหรับ Smart branch เป็นสาขารูปแบบใหม่ที่ผ่านการออกแบบที่เน้นความสำคัญของ Space Staff และ Speedพร้อมให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบทุกด้าน ครอบคลุมหลากหลายธุรกรรมทั้ง ฝาก ถอน โอน จ่าย อัพเดทสมุดบัญชี และเปิดบัญชีอัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ Smart branch สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยบริการต่างๆ อาทิ

· 3-in-1 Machines เครื่อง ฝาก ถอน โอน จ่าย อัพเดทสมุดบัญชี เครื่องเดียวครบทุกธุรกรรม

· เครื่องอัตโนมัติสำหรับการชำระบิลด้วยเงินสด (Cash Bill Payment Machine) ใช้ง่าย สามารถรองรับได้กว่า90 billers แม้ไม่มีบัญชีกรุงศรี และยังสามารถรองรับการชำระและทอนเงินทั้งธนบัตรและเหรียญทุกประเภท

· เครื่องเปิดบัญชีอัตโนมัติ (Smart Teller Machine) ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีที่เครื่องด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นกรอกข้อมูล จนถึงออกบัตรเดบิต เบ็ดเสร็จภายในเครื่องเดียว โดยลูกค้าสามารถเลือกรับสมุดบัญชีหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะมี VDO Teller ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการเปิดบัญชีด้วย และในอนาคตจะสามารถรองรับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตนจากใบหน้า (Facial Recognition) ฝาก ถอน โอน จ่าย พร้อมทั้ง Cross-selling ให้พนักงานสามารถนำเสนอการบริการทางการเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (The Advisory) พร้อมให้ความรู้ทางการเงินผ่านกิจกรรมสัมมนาต่างๆ สำหรับลูกค้ากรุงศรี ไพร์ม และ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

· Relax & Refreshment พื้นที่รับรองลูกค้า พร้อมด้วยการอัพเดทข่าวสารและตลาดหุ้น ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกรุงศรี รวมทั้งมีบริการเครื่องดื่มและของว่างสำหรับลูกค้า

· Financial Advisory Services บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการลงทุนประจำอยู่ที่สาขา และนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

· VDO Conference with Expert บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าสามารถขอคำรับปรึกษาและสอบถามข้อมูลในเชิงลึกด้านการลงทุน ด้วยการพูดคุยผ่านระบบ VDO Conference

· Meeting Room ห้องประชุมขนาดเล็กให้ลูกค้าสามารถใช้ในการคุยงาน หรือจัดประชุมย่อย เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา

· Seminars กิจกรรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน หรือเทรนด์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

Krungsri Siam Paragon Smart Branch เป็นสาขาต้นแบบเพื่อให้บริการรองรับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยกรุงศรีมีแผนที่จะขยาย ‘Smart’ branch รวมเป็น 12 สาขา ภายในปี 2562


Comments