Bank & Insurance‎ > ‎

กรุงเทพประกันชีวิต ต่อยอดกลยุทธ์ บุกตลาดประกันสุขภาพสำหรับคนทุกวัย

posted Apr 4, 2017, 4:18 AM by Maturos Lophong

กรุงเทพประกันชีวิต ต่อยอดกลยุทธ์ บุกตลาดประกันสุขภาพ ออกผลิตภัณฑ์คุ้มครองโรคร้ายแรง สำหรับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงวัย คุ้มครองยาว ครอบคลุมถึง 5 กลุ่มโรคร้ายแรง โดย นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยการดำเนินชีวิตของคนไทย และโครงสร้างประชาชนที่เปลี่ยนไป ทำให้คนไทยป่วยโดยไม่รู้ตัวมากขึ้น กว่าจะรู้ตัวก็อาจจะช้าเกินไป บางโรคหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็สามารถมีโอกาสหายขาดได้ แต่ก็อาจจะต้องพบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง ดังนั้น ความคุ้มครองด้านสุขภาพ รวมถึงโรคร้ายแรง นับว่าเป็นเป็นสิ่งจำเป็นในการวางแผนป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น”

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ องค์กรอนามัยโลก ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคร้ายแรง และได้ทำนายไว้ว่าในปี 2573 ประชากรโลกจำนวน 23 ล้านคนจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจถึง 17 ล้านคน โรคมะเร็ง 8.2 ล้านคน โรคถุงลมโป่งพอง รวมโรคปอดเรื้อรังและหอบหืด 4.2 ล้านคน และโรคเบาหวาน 1.3 ล้านคน สำหรับประเทศไทยนั้น โรคมะเร็งก็ถือว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณะสุข พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย ซึ่งบางโรคสามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ หากตรวจพบและรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลา

นายเรืองศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “ดังนั้นการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก “โครงการบีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย” จึงเป็นประกันที่ควรมีไว้เพื่อรองรับความเสี่ยง รองรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยจุดเด่นของโครงการบีแอลเออุ่นใจ โรคร้าย เป็นแบบประกันครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดโรคร้ายแรงใน 5 กลุ่มโรคร้ายขึ้น ได้ความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานถึงอายุ 90 ปี ครอบคลุมกลุ่มคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงวัย รับประกันตั้งแต่อายุ 20-75 ปี มีความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงให้เลือกถึง 5 แผนความคุ้มครอง ตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นเพียง 1,594 บาทต่อปี พร้อมคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 5 กลุ่ม คือ มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ระบบประสาท และกลุ่มโรคสมอง รวมทั้งหมด 11 โรคร้ายแรง ทำได้ง่ายเพียงแถลงสุขภาพ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ”

ด้วยความมุ่งมั่นให้คนไทยมีความสุข สุขภาพดี และมีหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกช่วงวัย กรุงเทพประกันชีวิตจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง “โครงการ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย” นับเป็นหลักประกันชีวิต ที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ ไร้กังวล และพร้อมรับมือกับโรคร้ายแรงที่อาจจะเกิดในชีวิตคนเราได้” นายเรืองศักดิ์กล่าวปิดท้าย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต หรือโทร. 02-777-8888 ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com
Comments