Bank & Insurance‎ > ‎

เมืองไทยประกันชีวิต สร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านบริการครบวงจร

posted Jun 14, 2018, 7:59 PM by Maturos Lophong


เมืองไทยประกันชีวิต สร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านบริการค รบวงจร เปิดตัวโครงการ “MTL Smile Service” ตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ชูทีม MTL Smile Care – Miss MTL PINK และบริการรูปแบบใหม่เติมเต็มความสุขและรอยยิ้มพร้อม ดูแลรอบด้าน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าห น้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริกา รที่ครบถ้วนและตอบโจทย์ลูกค้าผ่ านช่องทางที่หลากหลายตั้งแต่ก่ อนการเสนอขาย ระหว่างการเสนอขาย หรือหลังการขาย และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าใ นปัจจุบัน ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้เปิดตัว “MTL Smile Service” ขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านกา รบริการที่เหนือระดับและ ครบวงจรผสมผสานการดูแลลูกค้าผ่า นทีมงานคุณภาพและเทคโนโลยีสมัยใ หม่ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจคว ามต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุ ด ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติการบริการ รูปแบบใหม่ในวงการธุรกิจประกั นชีวิตในประเทศไทยแบบที่ไม่ เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ทั้งนี้ภายใต้โครงการ “MTL Smile Service” บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงาน “MTL Smile Care” เพื่อดูแลและให้บริการแก่ลูกค้า อย่างครบวงจรด้วยความเป็นมืออาชี พ โดยเป็นแห่งแรกของธุรกิจประกั นชีวิตกับรูปแบบการบริการที่ คลอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการให้ คำแนะนำก่อนการซื้อกรมธรรม์ ประกันภัย ไปจนถึงขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์ป ระกันภัย ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย โดยทีมงานจะดูแลให้คำปรึกษาด้าน ประกันชีวิตและสิทธิประโยชน์ต่ างๆ และทำงานร่วมกับช่องทางการขายต่ างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทน ช่องทางธนาคาร และช่องทางการขายอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกา รดูแลและให้บริการลูกค้า


นอกจากนี้ ทีม “MTL Smile Care” ยังให้บริการในด้านการให้คำปรึ กษาและดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการตรวจสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว การเรียกร้องสินไหมพร้อมติดตามผ ลการพิจารณาสินไหมสุขภาพ การประเมินค่าใช้จ่ายก่อนรักษาจ ริงกรณีจะเข้ารับการผ่าตัดรั กษาเพื่อให้ผู้เอาประกันได้วางแ ผนค่ารักษาพยาบาลและทราบความคุ้ มครองก่อนเข้ารับการผ่าตัดจริง ตลอดจนการออกเยี่ยมดูแลผู้เอาปร ะกันในกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยา บาล และเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อส ร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโอกาสต่ างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเมื่อกรมธรร ม์ครบกำหนด โดยปัจจุบันทีมงาน MTL Smile Care กว่า 500 คน พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ทั้ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

นายสาระ กล่าวว่า ในด้านของการบริการรูปแบบใหม่เพื่ อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ าในยุคดิจิทัลผ่านบริการ “MTL Smile Tech” บริษัทฯ ได้พัฒนาฟังก์ชั่นบน Smile Service Application ด้วยนวัตกรรมด้านการบริการแบบ Face to Face ในรูปแบบของ “Video Call” ซึ่งเป็นเจ้าแรกของธุรกิจประกั นชีวิต ที่ลูกค้าจะได้สัมผัสในอีกรูปแบ บของการบริการ เพียงกดสัญลักษณ์รูปกล้องวิดีโอ ใน Smile Service Application ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แบบทั้งภาพและเสียงได้ Real Time เพื่อความอุ่นใจในขณะใช้บริการ โดยให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยว กับกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท และเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานขอ ง Smile Service Application โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเมนู Video Call ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับการพัฒนาช่องทางการเข้าถึ งที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการผ่านศูนย์บริการลูก ค้าทั่วประเทศทั้งในห้างสรรพสิน ค้าและโรงพยาบาลชั้นนำ และบริการ Call Center 1766 เมืองไทย Smile ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการ “MTL Smile Touch” ซึ่งล่าสุดศูนย์บริการลูกค้าทาง โทรศัพท์ ได้เพิ่มบริการเมืองไทย Customer Contact Center ภาษาต่างประเทศ โทร. 1766 กด 9 สำหรับภาษาอังกฤษ กด 1 ภาษาจีน กด 2 และภาษาญี่ปุ่น กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


นายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากิจกรรมแห่งความสุ ขและรอยยิ้มอย่างต่อเนื่อง ผ่าน “เมืองไทย Smile Club” ศูนย์รวมกิจกรรมความสุข รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และมุ่งมั่นส่งมอบความสุขและรอย ยิ้มให้ลูกค้าผ่านหลากหลายกิ จกรรม เพื่อตอกย้ำการเป็นบริษัทประกัน ชีวิตที่โดดเด่นด้านการบริหารคว ามสัมพันธ์ลูกค้าที่แตกต่างจั บต้องได้ และเป็นต้นตำรับในการพัฒนารูปแบ บการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่ มีความชัดเจนและต่อเนื่อง

พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบ 14 ปี “เมืองไทย Smile Club ลุ้นโชค ช้อป ชิม ชิล” รถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ E350 e Avantgarde มูลค่า 3,401,000 บาท หรือ “ลุ้นช้อป ชิม ชิล” รวมมูลค่ารางวัลกว่า 14 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,031 รางวัล สมาชิกฯ สามารถร่วมสนุกด้วยการใช้คะแนนส ะสม Smile Point เพียง 5 คะแนน ในการแลกคูปองชิงโชค 1 ใบ เพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า กว่า 14 ล้านบาท ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทา ง www.muangthai.co.th ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านทาง Smile Service Application หรือโทร 1766 เมืองไทย Smile กด 4 หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไ ทยประกันชีวิตทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตใหญ่สำห รับสมาชิกฯ ได้แลกคะแนนสะสม Smile Point เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในปีนี้พบกับ “เมืองไทย Smile Concert : Smile is All Around” กับศิลปินชื่อดัง จาก Loveis Entertainment อาทิ นภ พรชำนิ ตู่ ภพธร ปุ๊ อัญชลี และศิลปินรับเชิญสุดพิเศษในวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ GMM LIVE HOUSE @ Central World

ทั้งนี้เมืองไทย Smile Club ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรม “Good Health Get Point ยิ่งสุข ยิ่งได้” สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมื องไทย Smile Club และซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกัน ภัยสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนปี 2561 โดยไม่มีการเคลมสุขภาพตลอดปี 2561 จะได้รับคะแนนสะสม Smile Point เพิ่มพิเศษตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด

นอกจากนี้เรายังสานต่อกิจกรรม “เมืองไทย Smile Society : ให้โอกาสรัก ให้โอกาสชีวิต”ด้วยการร่วมบริจา คคะแนนสะสม Smile Point สนับสนุนการสมทบทุนซื้อเครื่องช่ วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคป่วยเรื้อรั งของระบบทางเดินหายใจ ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิ นี

ในโอกาสนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดตัว “Miss MTL PINK” เติมเต็มประสบการณ์ด้านบริการด้ วยรอยยิ้ม ผ่าน 4 สาวสวยดีกรีนางงาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเ ดอร์ของเมืองไทยประกันชีวิต โดย Miss MTL PINK (Public Insurance Knowledge) คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ควา มสามารถ ความเข้าใจในการประกันชีวิตและก ารลงทุน โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษั ทฯ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกั นชีวิต รวมถึงสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ของบ ริษัทฯ ให้กับลูกค้าและคนทั่วไปได้อย่า งถูกต้องและครบถ้วน โดย Miss MTL PINK ได้แก่ นางสาวญาดา เทพนม Miss Grand Thailand 2013 นางสาวรัตติกร ขุนโสม Miss Grand Thailand 2015 นางสาวธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ รองอันดับ 1 Miss Grand Thailand 2015 และ นางสาวอาทิตยา คุณนะลาภัทร รองอันดับ 2 Miss Grand Thailand 2016
Comments