Bank & Insurance‎ > ‎

เปิดตัว “ยูนิต ลิงค์” ฟิลลิปประกันชีวิต ให้เงินทำงานแทนคุณ

posted Feb 25, 2021, 1:08 AM by Maturos Lophongเปิดตัว “ยูนิต ลิงค์” ฟิลลิปประกันชีวิต ให้เงินทำงานแทนคุณบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัว "ยูนิต ลิงค์ เวลท์ ซิงเกิ้ล " ( Unit-linked Wealth Single) แผนประกันชีวิตควบการลงทุน ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว รับความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองถึง 130% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และตอบโจทย์ความมั่งคั่งด้วยโอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมระดับชั้นนำไม่ต่ำกว่า 11 กองทุนและจะขยายให้มากกว่า 20 กองทุนในอนาคต พร้อมมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติเพื่อช่วยรักษาผลตอบแทนเป้าหมายที่ต้องการได้

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2564 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเฉลี่ยประมาณ 6% ภายหลังจากเศรษฐกิจถดถอยหดตัวในปี 2563 อันเกิดจากเหตุการณ์สำคัญ (Event Driven) โดยเริ่มมีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตพร้อมกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนชั้นนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและแผนการออมในระยะยาว บริษัทฯจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ "ยูนิต ลิงค์ เวลท์ ซิงเกิ้ล" ( Unit-linked Wealth Single) ซึ่งเป็นแผนประกันชีวิตที่พัฒนาโดยยึดหลักการวางแผนการเงินแบบองค์รวมโดยเป็นทั้งแผนประกันชีวิตและการลงทุนควบคู่กัน เพื่อให้ลูกค้าสร้างความมั่งคงให้แก่ชีวิตและสร้างความมั่งคั่งทางการเงินที่เพียงพอสำหรับชีวิต
ชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายขายและCAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ "ยูนิต ลิงค์ เวลท์ ซิงเกิ้ล" ( Unit-linked Wealth Single) ถูกออกแบบมาให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้เป็นอย่างดี มีจุดแข็งในเรื่องการลงทุนที่สามารถนำเงินไปลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม ที่เพิ่มโอกาสให้เงินทำงานเติบโตงอกเงยในอนาคตได้สูงผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับหรือผ่านการแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของฟิลลิป เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองชีวิต 130 % ของเบี้ยประกันภัยประกันภัย ทำให้มีหลักประกันชีวิตและมีโอกาสการสร้างการลงทุนไปพร้อม ๆ กันในกรมธรรม์เดียวกัน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น Single Premium คือการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ขั้นต่ำ 100,000 บาท สามารถคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี หรือจนกว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนและหากในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ หากลูกค้าต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนเงินลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกัน ด้วยการชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ เริ่มต้น 10,000 บาท และไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ หรือหากลูกค้าต้องการใช้เงินบางส่วนก่อนในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีที่ 5 เป็นต้นไป


“เรามั่นใจว่า "ยูนิต ลิงค์ เวลท์ ซิงเกิ้ล" มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ลูกค้าของบริษัทฯ ที่สนใจการลงทุนอย่างมืออาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า โดยผลิตภัณฑ์นี้จะทำหน้าที่ทั้งปกป้องความมั่งคงของชีวิต และสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน อีกทั้งช่วยกระจายการลงทุนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนลูกค้าได้โดยสามารถเลือกลงทุนในหลากหลายกองทุน ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ Unit-linked Wealth Single สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.philliplife.com หรือติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำ และวางแผนทางการเงินตามความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ ทั่วประเทศ” ปรัชญา กล่าวทิ้งท้าย
Comments