Bank & Insurance‎ > ‎

ซิกน่า ประเทศไทยเปิดตัวประกันสุขภาพกลุ่ม “CIGNA SPECTRUM”

posted Nov 29, 2018, 1:18 AM by Maturos Lophong
หลังจากประสบความสำเร็จในหลายตลาดทั่วโลก ซิกน่า ประเทศไทยจึงได้เปิดตัวประกันสุขภาพกลุ่ม“CIGNA SPECTRUM” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย แผนประกันสุขภาพกลุ่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและปิดช่องว่างความกังวลของกลุ่ม Expat หรือกลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทย

นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเปิดตัวประกันสุขภาพกลุ่ม CIGNA SPECTRUM เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการยกระดับมาตรฐานสุขภาพและความเป็นอยู่ของกลุ่ม Expat และครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทย ซิกน่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทำงานสำหรับกลุ่ม Expat ทั่วโลก ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ซิกน่า ประเทศไทยเป็นผู้นำในตลาดประกันสุขภาพ ด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายเป็นตัวเลขสองหลัก ขณะที่ตลาดประกันสุขภาพโดยรวมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 การเปิดตัวแผนประกันสุขภาพกลุ่ม CIGNA SPECTRUM ในครั้งนี้ ซิกน่ามั่นใจว่าจะสามารถช่วยองค์กรนายจ้างต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการสวัสดิการให้กับพนักงาน ทำให้มีเวลามุ่งเน้นและดูแลในธุรกิจส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น นอกจากนั้นซิกน่ายังมีเครือข่ายการบริการด้านสุขภาพ ที่ทั้งองค์การนายจ้างรวมถึงพนักงานสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง


จากผลสำรวจ CIGNA 360° Well-being Survey และ Globally Mobile Surveys ของซิกน่า ซึ่งเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ทำงานและอาศัยในอยู่ในประเทศต่างๆ ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนพบว่า คนส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจกับการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ จากปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนที่สูงกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามระดับความพึงพอใจโดยรวมยังถือว่าต่ำกว่าผู้ที่อาศัยและทำงานในประเทศบ้านเกิดของตน นอกจากนั้นพวกเขายังกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล หากตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บป่วย รวมถึงการไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพออีกด้วย

กลุ่ม Expat กว่าครึ่งหนึ่งมองว่าการมีความคุ้มครองจากประกันสุขภาพเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศ แต่ความเป็นจริงแล้วร้อยละ 40 ของคนกลุ่มนี้ทำงานในบริษัทที่ไม่มีสวัสดิการด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ซิกน่าจึงได้เปิดตัว CIGNA SPECTRUM เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม Expat รวมถึงกลุ่มผู้บริหารชาวไทย

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร รองประธานอาวุโสผ่ายการตลาด บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซิกน่าศึกษาพฤติกรรมความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่ม Expat รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล ดังนั้นนอกจากแผนประกันสุขภาพกลุ่มที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลแล้ว ซิกน่ายังมีนวัตกรรมที่เรียกว่า “ซิกน่า อองวอย” ซึ่งเป็นออนไลน์พอร์ทัลและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับลูกค้า CIGNA SPECTRUM ซึ่งจะเข้ามาพลิกโฉมการบริการในตลาดประกันสุขภาพได้”
ด้วยซิกน่า อองวอย ลูกค้าสามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือบนเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลสถานพยาบาลในเครือข่ายของซิกน่าที่มีมากกว่า 1 ล้านแห่งทั่วโลก มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 122,000 ราย และคลินิกในเครือกว่า 14,000 แห่งทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมให้การช่วยเหลือลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการต่างๆ และบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ (Medical Second Opinion) อีกด้วย

ในช่วงแรกของการเปิดตัวแผนประกันสุขภาพกลุ่ม Cigna Spectrum ซิกน่าวางแผนการใช้ช่องทางการขายผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำในประเทศไทย และจะเดินหน้าขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางการขายอื่นๆ ในเร็วๆ นี้

หมายเหตุ

-CIGNA 360° Well-being Survey ปี 2017 เป็นผลสำรวจโดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ออนไลน์ มีผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 2,003 คน มีอายุตั้งแต่ 25-59 ปี เป็นกลุ่มคนที่อาศัยและทำงานนอกประเทศบ้านเกิดของตน ใน 20 ประเทศ ทั้งเอเชียแปซิฟิค ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และสหรัฐอเมริกา

-CIGNA 360° Well-being Survey ปี 2018 เป็นผลสำรวจโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์เกือบ 14,500 ราย ใน 23 ประเทศ นับเป็นผลสำรวจที่มีข้อมูลจากหลากหลายประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th

เกี่ยวกับซิกน่า

ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 95 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com
Comments