Bank & Insurance‎ > ‎

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด”

posted Sep 26, 2018, 12:31 AM by Maturos Lophong   [ updated Sep 26, 2018, 12:35 AM ]


นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด” เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ และความจำเป็นของการประกันวินาศภัย ด้วยเทคนิคในการนำเสนอที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ที่สำคัญทำให้ประชาชนมองภาพของการประกันวินาศภัยได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 32 ทีม แบ่งเป็น ผู้สมัครประเภทเดี่ยว 13 คน และ ผู้สมัครประเภททีม 19 ทีม โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 24 ทีม ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Workshop ความรู้เรื่องการประกันวินาศภัย เทคนิคการถ่ายทำ รวมถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นทั้ง 24 ทีมต้องทำการเขียนบทแบบละเอียดส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเนื้อเรื่องและแนวคิดในการผลิตผลงานวิดีโออีกครั้งในรอบสุดท้าย ก่อนทำการผลิตผลงานคลิปวิดีโอจริงส่งเข้าประกวด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ซึ่งมีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้งหมด 5 ทีม ได้แก่

1. ทีมตั้งไข่บราเธอร์ส ผลงานเรื่อง คดีสยองในห้องปิดตาย

2. ทีมบุญทองคำ ผลงานเรื่อง พลังพิเศษ

3. ทีม insure info. ผลงานเรื่อง Nothing’s sure without insure.

4. คุณสานนท์ จรุงศรี ผลงานเรื่อง Finger Challenge

5. คุณสถาปัตย์ นันตา ผลงานเรื่อง Comfort Zone

ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดใน โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด” ขึ้น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายอิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา (นิว) ผู้กำกับภาพยนตร์มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ และนายนันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว (กอล์ฟ) ครีเอทีฟมือทอง เจ้าของรางวัล Gold Cannes ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย โดยเกณฑ์การตัดสินในรอบสุดท้ายนี้จะพิจารณาจาก 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1. เนื้อเรื่อง บท ตรงประเด็นน่าสนใจ และเข้าใจเรื่องการประกันภัยวินาศภัยเป็นอย่างดี 2. วิธีนำเสนอเข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนทั่วไป 3. ความคิดสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และ 4. เทคนิคการถ่ายทำ การตัดต่อ มุมกล้อง การเรียงลำดับภาพ องค์ประกอบศิลป์ แสงและสีของภาพมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและ mood & tone ของคลิปวิดีโอ โดยมีผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ประกันภัย จำเป็นกว่าที่คิด” ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณสถาปัตย์ นันตา ผลงานเรื่อง Comfort Zone

รับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมตั้งไข่บราเธอร์ส ผลงานเรื่อง คดีสยองในห้องปิดตาย

รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คุณสานนท์ จรุงศรี ผลงานเรื่อง Finger Challenge

รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

รางวัลชมเชย รวม 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่ ทีมบุญทองคำ ผลงานเรื่อง พลังพิเศษ และ

ทีม insure info. ผลงานเรื่อง Nothing’s sure without insure.สำหรับผลงานที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการนี้ สมาคมฯ จะได้นำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น YouTube, Facebook สมาคมประกันวินาศภัยไทย รวมถึงใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ และความจำเป็นของการประกันวินาศภัยมาบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ช่วยบรรเทาความเสียหายให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป
Comments