Bank & Insurance‎ > ‎

สยามซิตี้ เปิดตัว แม่ทัพคนใหม่ นำนโยบายไฮเทคบุกตลาดพีเอรายย่อย

posted Apr 24, 2017, 12:31 AM by Maturos Lophong


สยามซิตี้ เปิดตัว คมสัน ทองตัน กรรมการผู้จัดการ แม่ทัพคนใหม่นำนโยบายไฮเทคบุกตลาดพีเอรายย่อย และรักษาแชมป์ จ้าวตลาดพีเอนักเรียน

นายคมสัน ทองตัน กล่าวว่าในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,154 ล้านบาท สูงที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัท ซึ่งมีอัตราเติบโตขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 17 ซึ่งสูงกว่าอัตราเติบโตของภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย และทำให้บริษัทขึ้นแท่นเป็นบริษัทประกันวินาศภัยขนาดกลาง โดยในปี 2559 เราติด 1 ใน 10 ของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด

เรายังคงเน้นการขยายงานประกันภัยรายย่อย และยังคงครองแชมป์อันดับ 1 ของการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน โดยบริษัทมีสัดส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุถึงร้อยละ 65 ประกันภัยรถยนต์ร้อยละ 23 และการประกันภัยในประเภทอื่นอีกร้อยละ 12 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,530 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 448 ล้านบาท มีอัตราส่วนการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายร้อยละ 422.02 ซึ่งสูงกว่าขั้นต่ำที่ต้องดำรงตามกฎหมายถึงร้อยละ 322.02

“สำหรับเป้าหมายในปี 2560 เราตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท และยังคงเน้นให้ความสำคัญในการทำตลาดรายย่อยในส่วนของประกันภัยอุบัติเหตุเป็นหลัก โดยเราจะขยายสัดส่วนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ จากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 70 ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดของบริษัท และเราตั้งเป้าหมายภายในอีก 3 ปีข้างหน้า เราจะติด 1 ใน 5 ของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด”

นายคมสัน กล่าวต่ออีกว่า นโยบายในปี 2560 นี้ สยามซิตี้ยังคงมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งด้านการรับประกันภัยและการให้บริการหลังการขาย ให้มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด “อนาคต คุณจะสามารถกดต่ออายุและจ่ายค่าเบี้ยประกันจากแอพในมือถือของคุณได้ และคุณจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและรับเงินคืนผ่านมือถือได้เช่นกัน”
Comments