Bank & Insurance‎ > ‎

THAIFA จัดงานมอบรางวัล APFinSA Awards 2022

posted Oct 2, 2022, 9:27 PM by Maturos LophongTHAIFA จัดงานมอบรางวัล APFinSA Awards 2022

สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association) หรือ APFinSA นำโดย Mr. Matthew Kang ประธาน APFinSA ร่วมกับ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) นำโดย นายฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมฯ จัดงานมอบรางวัล APFinSA Awards ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังวิกฤติโควิด ให้แก่ 419 ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินผู้พิชิตคุณวุฒิ เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง กรุงเทพฯ

การมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นประธานกิตติมศักดิ์กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลคุณวุฒิของผู้บริหารตัวแทน ระดับ Leadership Award Platinum, ระดับ Leadership Award Diamond และระดับ Leadership Award Gold ตามลำดับ
ในส่วนของรางวัลคุณวุฒิของระดับตัวแทนประกันชีวิต ได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลทุกท่าน และมอบรางวัลระดับ APFinSA Pinnacle Award , นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้แก่ผู้พิชิตคุณวุฒิระดับ APFinSA Star Award , Mr. Matthew Kang ประธาน APFinSA กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้แก่ผู้พิชิตคุณวุฒิระดับ APFinSA Excellence Award พร้อม นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ อดีตนายก THAIFA /ประธานผ่านพ้น APFinSA และนายฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)

รางวัลระดับ APFinSA Pinnacle Award ได้รับเกียรติมอบโดยอดีตนายก THAIFA 4 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี แสงอุไรพร , นายบุญชัย หรูตระกูล , นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ , นายทวีเดช งามขจรกุล พร้อมด้วย Mr. Edmund Wee Co-Chairman, APFinSA Awards และ นายณัฐกิตติ์ เงาวิจิตรไพศาล ประธานจัดงาน APFinSA Awards 2022

พิธีมอบรางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards มีการจัดขึ้นทุกปี หมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในปี 2565 นี้ ประเทศสิงค์โปร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ เกาะเซนโตซา ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจากประเทศไทย เดินทางไปร่วมรับรางวัลด้วยเพียง 6 ท่าน

ทั้งนี้ ประเทศไทยภายใต้การนำของ นายฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจาก APFinSA ให้จัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลภายในประเทศ คู่ขนานไปกับประเทศเจ้าภาพหลัก โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันและได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 419 ท่านจาก 11 บริษัทประกันชีวิต ได้แก่

บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 256 ท่าน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 42 ท่าน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 34 ท่าน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 26 ท่าน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 24 ท่าน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 18 ท่าน

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่าน

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ท่าน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

ทางสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ APFinSA ได้มีข้อกำหนดการทำผลงาน APFinSA Awards 2022 คือ ต้องนำส่งเครดิตเบี้ยประกันปีแรกขั้นต่ำ 1,300,000 บาท เพื่อรับรางวัล โดยเครดิตผลงานต้องมาจากกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลขั้นต่ำ 12 รายต่างชีวิต หลังจากหักกรมธรรม์ที่ขาดอายุแล้ว โดยมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 13 เดือน (LIMRA) ไม่ต่ำกว่า 80% ระยะเวลาการนับผลงาน 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการแบ่งการมอบรางวัล 2 ประเภทคือ ประเภทตัวแทนประกันชีวิต และประเภทผู้บริหารหน่วย

ประเภทตัวแทนประกันชีวิต มี 4 ระดับ ได้แก่

1. ระดับ APFinSA Award สำหรับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันปีแรก (FYP) 1,300,000 บาท มีผู้รับรางวัลจำนวน 254 ท่าน

2. ระดับ Excellence Award สำหรับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันปีแรก (FYP) 2,600,000 บาท มีผู้รับรางวัลจำนวน 100 ท่าน

3. ระดับ Star Award สำหรับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันปีแรก (FYP) 6,500,000 บาท มีผู้รับรางวัลจำนวน 31 ท่าน

4. ระดับ Pinnacle Award สำหรับตัวแทนที่มีเบี้ยประกันปีแรก (FYP) 13,000,000 บาท มีผู้รับรางวัล จำนวน 23 ท่าน


ประเภทผู้บริหารหน่วย มี 3 ระดับ ได้แก่

1. ระดับ Leadership Award Gold สำหรับผู้บริหารหน่วยที่มีตัวแทนภายใต้สังกัด เข้ารับรางวัล 3 ท่านขึ้นไป มีผู้รับรางวัลจำนวน 6 ท่าน

2. ระดับ Leadership Award Diamond สำหรับผู้บริหารหน่วยที่มีตัวแทนภายใต้สังกัด เข้ารับรางวัล 5 ท่านขึ้นไป มีผู้รับรางวัล จำนวน 3 ท่าน

3. ระดับ Leadership Award Platinum สำหรับผู้บริหารหน่วยที่มีตัวแทนภายใต้สังกัด เข้ารับรางวัล 10 ท่านขึ้นไป มีผู้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน

และสำหรับรางวัล APFinSA Awards ครั้งที่ 4 ประจำปี 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนพฤษภาคม และในประเทศไทย ในเดือนกันยายน นั้น ทาง APFinSA ยังคงใช้กฎเกณฑ์ผลผลิตเช่นเดียวกับรางวัล APFinSA Awards ครั้งที่ 3 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

คณะผู้จัดงานเชื่อว่า รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards จะสร้างกำลังใจให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้ถึงความสำเร็จก้าวแรกในอุตสาหกรรมประกันชีวิต เพื่อปูทางสู่ความเชื่อมั่นในการยกระดับความเป็นมืออาชีพ และความสำเร็จที่มากขึ้นในระดับต่อไป
Comments