Bank & Insurance‎ > ‎

ทิพยประกันชีวิต ปี 62 มุ่งพัฒนาการรับประกันและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง

posted Mar 11, 2019, 1:26 AM by Maturos Lophong

ทิพยประกันชีวิต จัดงาน “TIPlife 2019 Onwards : ทิพยประกันชีวิต 2562 มุ่งพัฒนา การรับประกันและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง” โชว์ผลประกอบการปี 2561 สร้างเบี้ยรับรวม 7,615 ล้านบาท เติบโต 14.8% ทำกำไร 1,022 ล้านบาท เติบโต 29.4% พร้อมจัดกระบวนทัพใหม่ลุยเป้าเบี้ยปี 2562 ที่ 10,000 ล้านบาท มุ่งสู่การเป็น “บริษัทที่มีการพัฒนาด้านการรับประกันและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง”

นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับผลประกอบการปี 2561 ที่ผ่านมานั้น เราเดินตามแผนจนสร้างผลงานได้ทะลุเป้า สามารถทำเบี้ยรับรวมได้กว่า 7,615 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 14.8% ในขณะที่อุตสาหกรรมเติบโต 4.3% โดยผ่านช่องทาง Bancassurance จากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) 5,364 ล้านบาท, ประเภทสามัญ (Ordinary) 1,216 ล้านบาท ผ่านช่องทางตัวแทน 862 ล้านบาท และประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (Group Life) 173 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้กำไรทะลุเป้าถึง 1,022 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนถึง 29.4% ในขณะที่การลงทุนทำรายได้ 859 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 19.7% โดยแผนการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นตราสารหนี้ประมาณ 74% และที่เหลือก็เป็นกองทุนรวมหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Property Fund/REITs and Infrastructure fund) หุ้นสามัญ สลากออมสิน และเงินฝากธนาคาร สลากออมสิน และเงินฝากธนาคาร

สำหรับปี 2562 นี้ เราจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาด้านการรับประกันและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยเบี้ยรับรวมที่ 10,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 30%

 โดยขายผ่านช่องทางเดิมคือ สินเชื่อธนาคาร, Bancaasurance, ตัวแทน และประกันกลุ่ม พร้อมทั้งมีแผนในการหาพันธมิตรใหม่ๆ ทั้งในภาคธุรกิจไปจนถึงผู้ประกอบการด้านอื่นๆ ซึ่งในปีนี้เราเตรียมเปิดช่องทาง Digital เพื่อการขายและเป็นช่องทางการให้บริการไว้รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้ง MYMO ในช่องทางของธนาคารออมสิน และ เว็บไซต์ TIPlife.com สำหรับลูกค้าทั่วไป 

พร้อมทั้งยังได้มีการปรับโครงสร้าง เพิ่มฟังก์ชั่นงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และเพื่อการให้บริการที่เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบดูแลลูกค้า Contact Center ตลอดจนช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application และ Line Official โดยให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำ และได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศหลักของบริษัท (New Core Insurance System) พร้อมทั้งพัฒนา E-Application การใช้ใบคำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ผมพยายามที่จะพัฒนาในทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิตอล


นายนพพร กล่าวสรุปว่า “บริษัทยังเดินหน้าที่จะสร้างแบรนด์ TIPlife ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเหลือง ซึ่งเป็นสีตัวแทนของบริษัท ให้เข้าไปอยู่ในความคุ้นเคยและจดจำได้ของผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะด้านศาสนา กีฬา การศึกษา เยาวชน ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการร่วมสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”


Comments