Bank & Insurance‎ > ‎

"วิริยะประกันภัย" เปิดจุดบริการในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ

posted Mar 19, 2018, 12:09 AM by Maturos Lophong

วิริยะประกันภัย เพิ่มช่องทางการให้บริการด้านประกันภัยในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศอีกระลอก หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดสาขาในพื้นที่ศูนย์การค้ามาแล้ว 10 แห่ง โดยล่าสุดได้เปิด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และในปีนี้จะขยายพื้นที่ให้บริการในภาคภาคตะวันออก และภาคอีสานในลำดับถัดไป

นอกเหนือจากการการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านสินไหมและรับประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังมีนโยบายอย่างชัดเจนและต่อเนื่องในการเพิ่มจำนวนสาขาและศูนย์บริการสินไหมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยและผู้บริโภคทั่วไป โดยเฉพาะการให้บริการได้นอกเหนือจากเวลาปกติ รวมถึงเปิดให้บริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทยังได้ฯเปิดสาขาในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการเปิดให้บริการไปแล้ว 10 แห่ง

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัว "วิริยะประกันภัย สาขา Central World" (V-Station No.11) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้า Central World ชั้น 4 โซนเบคอน (Beacon) ถนนราชดำริ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับบริการด้านประกันวินาศภัยอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในด้านผลิตภัณฑ์ทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์ อาทิ ประกันภัยด้านรถยนต์ ประกันภัยด้านอัคคีภัย ประกันภัยด้านทะเลและขนส่ง รวมถึงการให้บริการสอบถามด้านเคลมสินไหม การชำระค่าเบี้ยประกันภัย และอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่ขยายจุดบริการฯ ไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะขยายไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสาน


อนึ่งการให้บริการประกันภัยภายในห้างสรรพสินค้านั้น บริษัทฯ ได้มีการเปิดสาขาในพื้นที่ศูนย์การค้ามาแล้ว 10 แห่งด้วยกัน ได้แก่ เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์บางกะปิ เดอะมอลล์โคราช เมกาบางนา เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลศาลายา เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลเชียงใหม่ เซ็นทรัลเชียงราย โดยได้ปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการบริการ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “นวัตกรรมบริการประกันภัย 4.0” ที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ อีกทั้งยังเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้การบริการในรูปแบบดังกล่าวยังทำให้สามารถเข้าถึงและใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยสนับสนุนการทำงานของตัวแทน ทำให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการใช้บริการผ่านตัวแทนของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะพัฒนาการบริการต่างๆ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าวิริยะประกันภัยด้วยจำนวนสาขาและศูนย์บริการสินไหม กว่า 140 แห่ง ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศ และจะยังคงเดินหน้าขยายศูนย์บริการสินไหมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว จากเครือข่ายการให้บริการที่ครบวงจรที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

Comments