Bank & Insurance‎ > ‎

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่วมฟื้นฟูและพัฒนาชุมชน

posted Apr 4, 2017, 4:14 AM by Maturos Lophong


 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยทีมผู้บริหาร 4 ท่าน คือ มร.ไมค์แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มร. อามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด คุณบ๊อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และ มร.โจเชฟ คิ ง ยูว เฉิง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารความเสี่ยง นำพนักงาน ตัวแทนจิตอาสาและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม “เอฟดับบลิวดี ฟื้นฟูชุมชน สร้างรอยยิ้มให้น้อง”ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม CSR ของเราในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของเอฟดับบิลดี ในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโดอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจากวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงในหลายจังหวัด และบางแห่งยังมีน้ำท่วมสูงถึงเกือบ 100% เราได้ลงไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี และพบว่าพื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักในทุกๆ ปีเอฟดับบลิวดี ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวสุราษฎร์ จึงได้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น ภายในวัมนธรรมองค์กร (core value) ในเรื่อง “care for people” เราไม่เพียงแต่ปรับปรุงโรงเรียนและกองทุนหมู่บ้าน แต่เรายังช่วยเหลือชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนบ้านไทรงาม

ปรับปรุงที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน

บริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงามและหนองจอก

บริจาคชุดอุปโภคบริโภค (พร้อมเมล็ดพันธุ์) จำนวน 220 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 220 ครอบครัว จาก 4 หมู่บ้าน คือ ทรัพย์ทวี ดอนมะลิ ทับชัน และ บ้านไทรงาม

รับซื้อตะกร้าสานจากชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

บริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับชุนและนักเรียน

ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวัน

ปลูกสวนหย่อมบริเวณอาคารเรียน

วาดระบายสีบนกำแพงโรงอาหาร

กิจกรรมสันทนาการ เกม สานตะกร้า


กิจกรรม“เอฟดับบลิวดี ฟื้นฟูชุมชน สร้างรอยยิ้มให้น้อง ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือของพนักงานเอฟดับบลิวดี จิตอาสา และชาวพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี เพราะเราใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างแท้จริง กิจกรรมในครั้งนี้จึงใม่ใข่แค่การบริจาคเงินหรือสิ่งของเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการฟื้นฟูชุมชนอย่างจริงจัง และต่อยอดวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผมเชื่อว่าที่สุดแล้วเอฟดับบลิวดี จะสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่มีต่อธุรกิจประกันภัยได้” ไมค์กล่าว
Comments