Bank & Insurance‎ > ‎

ออมสินจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อเนื่อง

posted May 21, 2017, 11:20 PM by Maturos Lophong


ธนาคารออมสินเปิดจินตนาการ สู่นวัตกรรมที่เป็นจริงได้ กับโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ concept “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เวทีแห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 16-30 ปี สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ลุ้นเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 11 สิงหาคมนี้ 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ภายใต้ concept “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดเวทีให้โอกาสนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี ร่วมสร้างสรรค์และนำเสนอแผนงานธุรกิจ ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs Startup ตามนโยบายรัฐบาล โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 100 ผลงาน และคัดกรองให้เหลือ 10 สุดยอดผลงานธุรกิจเพื่อเข้าสู่การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ตามลำดับ 

ทั้งนี้ Concept “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” หมายถึง 

ทำได้เลย “เป็นแผนงานที่มีความถ้วนครบสมบูรณ์ในทุกมิติ มีความพร้อมที่สามารถจะนำไปดำเนินการได้” 

ทำได้เร็ว “ธนาคารออมสินพร้อมเป็นผู้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อ การร่วมทุน รวมทั้งการบ่มเพาะความรู้ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ” 

ทำได้จริง “เป็นแผนธุรกิจที่สัมผัสได้ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง” 

ธนาคารวางเป้าประสงค์สำหรับโครงการนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้เยาวชนและคนทั่วไปได้มีธุรกิจเป็นของตนเองและเติบโตสู้ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ โดยธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ และให้โอกาสในการร่วมลงทุนผ่าน VC (Venture Capital) ของธนาคาร โดยสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของธนาคาร เพิ่มทักษะความรู้ด้านการวางแผนทางธุรกิจ การบริหารเงิน การลงทุน การตลาด ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคาร ลูกค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและนำมาพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย สนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐานธุรกิจแบบพอเพียง ให้มีความพอดีในโลกธุรกิจ และความพอเพียงในมิติของโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

สำหรับเงินทุนโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง มูลค่ารวมสูงถึง 3,000,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทุนประเดิมมูลค่า 1,000,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนประเดิมมูลค่า 500,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนประเดิมมูลค่า 200,000 บาท รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนประเดิมรางวัลละ 50,000 บาท ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ผลงาน จะได้รับทุนประเดิมผลงานละ 5,000 บาท 

นอกจากเงินทุนที่จะสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แล้ว ยังมีองค์ความรู้ที่จะได้รับตลอดช่วงโครงการ 

โดยผู้เข้ารอบ 100 ผลงาน จะได้รับการชี้แนะแนวทางการทำธุรกิจ ในรอบ “GSB Startup ตัวจริง – Boot camp” และผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย จะได้รับการติวอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นชนิดกูรู 1 ท่านต่อ 1 ทีมในรอบ Guru Coaching โดยเป็นการเสริมสร้างทักษะในทุกมิติ ทั้งด้านการทุน การตลาด รวมไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจจากนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในบทเรียน และยังจะได้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อม Startup Thailand by GSB โดยการเดินทางดูงานประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

สำหรับโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 นี้ มีพัฒนาการมาจาก 

· ปี 2556 โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ภายใต้ Concept แนวคิดธุรกิจ สร้างสรรค์ โดดเด่น แตกต่าง และมี Innovation 

· ปี 2557 โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 ภายใต้ Concept แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

· ปี 2558 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” ภายใต้ Concept การพัฒนาธุรกิจจากภูมิปัญญาไทยและกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

· ปี 2559 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” ภายใต้ Concept ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง ส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนา และพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย 

“การดำเนินโครงการสี่ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า 5,095 ทีม คิดเป็นจำนวนรวมถึง 11,453 คน และยังมีผู้สนใจติดตามโครงการมากกว่า 107,000 คน เป็นสถิติที่ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี ครั้งที่ผ่านๆ มาจะเน้นให้น้องๆ ที่มีไอเดีย มีนวัตกรรมซึ่งประเทศไทยมีความต้องการจำนวนมากมานำเสนอแนวคิดแผนธุรกิจ แต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา เพราะเราจะค้นหานักธุรกิจตัวจริง ที่นำเสนอธุรกิจที่ทำได้จริง ภายใต้ concept “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”นายชาติชาย กล่าว 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ www.gsb100tomillion.comหรือ www.facebook.com/gsb100tomillion
Comments