Government‎ > ‎

ASEAN-India Expo and Forum

posted Aug 4, 2017, 1:39 AM by Maturos Lophong


ที่ผ่านมาฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิด “ASEAN-India Expo and Forum” วาระทางเศรษฐกิจแห่งปี ซึ่งมีรัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ จับมือกับหน่วยงานพันธมิตร และอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศอินเดีย จัดเวทีพบปะครั้งใหญ่ระหว่างผู้แทนระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชนจากทั้งสองฝ่าย สร้างการเชื่อมโยงเพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมจัดมหกรรมสินค้าแสดงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของแต่ละประเทศ เต็มพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าและสัมมนานานาชาติ ASEAN-India Expo and Forum: Strategic Economic Partnership & Connectivity จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเช้าวันนี้ (3 สิงหาคม 2560) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในพิธีเปิดโดย Mrs Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดีย และมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับ 

ภายในวันเดียวกัน เวทีเสวนาเข้มข้นด้วยหัวข้อ “Untapped Trade Potential” โดย Mr Rolf Dieter Daniel, ประธานสภาธุรกิจ EU-ASEAN; “ASEAN’s 50th Anniversary and Beyond” โดย Mr Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน; “Trade and Investment Opportunities in AEC” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์; “Linkage between ‘Make in India’ and AEC” โดย Mrs Nirmala Sitharaman, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย; “ASEAN-India as One Destination” โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา; “India’s Economic Policies and Strategies towards ASEAN” โดย Mr Amitabh Kant, CEO of the National Institution for Transforming India, และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Direction of Digital Technology” โดย Mr Sandeep Chhabra, Wipro’s regional delivery head for ASEAN & Japan 

นอกจากนี้ เวที Forum ยังได้รับเกียรติจากอีกหลายผู้บริหารภาคเอกชนมาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย และประธาน บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์, Mr Mark Kaufman จาก Ford ASEAN, Dr. Arjit Ranade จาก Aditya Birla Group, Mr Robin Kwok

จาก Airbnb, Ms. Shanti Shamdasani จาก DHL E-Commerce Asia-Pacific เป็นต้น 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวในปาฐกถาพิเศษว่า “การนำศักยภาพของอาเซียนและอินเดียออกมาใช้เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน จำเป็นต้องเร่งพัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญร่วมกัน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาภาครัฐดิจิทัล เพื่ออำนวยสะดวกและสนองต่อความต้องการและลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการเร่งลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศด้านนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาภาคเกษตร พัฒนา MSMEs และพัฒนา-ยกระดับคุณภาพกำลังคน เพื่อรองรับกับโอกาสและความท้าทายในโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of things) ในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวช้าและมีความผันผวนไม่แน่นอน” 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า “อาเซียนและอินเดียถือเป็นส่วนหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก หากสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานแล้ว นับว่าจะทำให้เกิดอำนาจในการต่อรองและ

เป็นตลาดใหญ่ที่มีพลังก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมได้” 

นอกจากผู้นำในระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนของอาเซียนและอินเดียจะได้ระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนโยบายด้านเศรษฐกิจกันและกันในส่วนของ Forum แล้ว ภายในงาน

ยังประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และระหว่างนักธุรกิจทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น One-on-One Meeting, Business Matching และกิจกรรม Young Entrepreneurs Networking นับได้ว่า ASEAN-India Expo and Forum คือเวทีสำคัญแห่งปี ที่จะเชื่อมโยงอาเซียนและอินเดีย เพื่อการเจริญเติบโตไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

ทั้งนี้ ASEAN-India Expo and Forum จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างอาเซียน-อินเดีย และครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย งานนี้เปิดให้นักธุรกิจและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าชมฟรี โดยสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานออนไลน์ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ASEAN-INDIAexpo.com

Comments