Government‎ > ‎

คต. เผยแผนอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดภาระผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

posted Sep 13, 2020, 9:36 PM by Maturos Lophong   [ updated Sep 13, 2020, 9:37 PM ]

คต. เผยแผนอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดภาระผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

กรมการค้าต่างประเทศยกเครื่องอำนวยความสะดวกทางการค้า


ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุค New Normal ให้พร้อมสู้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก และปลดล็อกอุปสรรคทางการค้า โดยการลดขั้นตอน ลดการเรียกเอกสารทางการค้า ลดระยะเวลา และลดการเดินทาง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมด้านบริการที่มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย โดยกรมฯ ได้พัฒนางานบริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ได้แก่ ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้า หนังสือรับรองการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) โดยเริ่มจากการยกเครื่องงานบริการแบบ Manual มาสู่การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

และพัฒนาต่อยอดจนปัจจุบันสามารถให้บริการแบบดิจิทัลควบคู่กับแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมฯ เช่น กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ลดขั้นตอน ลดการเรียกเอกสารประกอบการพิจารณา ลดระยะเวลา ลดการเดินทางของผู้ประกอบการ และลดต้นทุนการดำเนินงาน 


นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมฯ สามารถให้บริการแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการให้บริการออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้า แบบ Paperless ซึ่งขณะนี้มีสินค้าที่ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) กับกรมศุลกากรแล้ว จำนวน 53 รายการ โดยเป็นการเชื่อมโยงแบบ Paperless จำนวน 35 รายการ จากรายการสินค้าทั้งหมด จำนวน 69 รายการ ที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออก-นำเข้า


นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรีอาเซียน (e-Form D) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากรปลายทางผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) อีกด้วย ซึ่งการให้บริการแบบดิจิทัลนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและเอกสารแนบประกอบการพิจารณา ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคำขอฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว กรมฯ จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือสำคัญฯ ไปที่ศุลกากรทันที (Real Time) และผู้ประกอบการสามารถไปดำเนินพิธีการทางศุลกากรได้เลย โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับหนังสือสำคัญฯ ที่กรมฯ ซึ่งการยกเครื่องการให้บริการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานภาครัฐแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งช่วยตอบโจทย์การให้บริการในยุค New Normal โดยการเว้นระยะห่าง และลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนั้น การอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย

นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดนโยบายและแผนงานบริการในอนาคตให้ก้าวสู่ยุค Digital DFT อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งมีการมุ่งเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – Centric Government) โดยการนำประเด็นความต้องการของประชาชนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการแบบดิจิทัลครบวงจร พร้อมทั้งเป็นการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง


ทั้งนี้ ในวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2563 

กรมการค้าต่างประเทศจะจัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) ซึ่งในวันที่


17 กันยายน มีการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับบทบาทกรมการค้าต่างประเทศในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในยุค New Normal รวมทั้งทิศทางกรมฯ ในอนาคต โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 พร้อมทั้งมีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤติโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT” ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา


สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.dft.go.th ด่วน !

รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 400 ท่านเท่านั้น
Comments