Government‎ > ‎

"เจาะตลาดแดนซามูไรไปกับ สสว."

posted Jul 20, 2018, 2:26 AM by Maturos Lophong


สสว. จัดงานสัมมนาเรื่อง "เจาะตลาดแดนซามูไรไปกับ สสว." เพื่อเชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ซื้อจากญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทย เผยเตรียมนำผู้ประกอบผู้ประกอบการ 20 ธุรกิจขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาด ณ เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ปลายเดือนกันยายนนี้

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน " เทศกาลไทย ณ นครโอซากาครั้งที่16" ซึ่งจัดขึ้นที่ สวนไทโย โนะฮิโรบะ บริเวณปราสาทโอซากา โดยนำสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์สินค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากสสว. ได้เล็งเห็นโอกาสในการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขยายช่องทางไปยังตลาดญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งของไทยในแถบเอเชีย และเป็นตลาดใหญ่อันดับ2 ของไทยในระดับโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น ช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าผ่านทางร้านค้าปลีก นับเป็นช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้าไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทReady-to-Eat หรือ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทาน เช่น ผัดไท ที่ง่ายต่อการบริโภคและเข้ากับพฤติกรรมของชาวญี่ปุ่นที่ต้องการความคล่องตัวและเร่งรีบ จึงไม่ยากนักที่อาหารพร้อมรับประทานเช่นนี้ จะมีโอกาสในการเติบโตอีกมากในญี่ปุ่น

สสว. จึงได้จัดงานสัมมนาและเชื่อมโยงธุรกิจเรื่อง "เจาะตลาดแดนซามูไรไปกับ สสว." เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่นและมีการเชื่อมโยงสร้างพันธมิตรในกลุ่มนักธุรกิจของจังหวัดนางาซากิประเทศญี่ปุ่นจากบริษัทJALUX Inc. บริษัทในเครือของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ซึ่งสามารถต่อยอดธุรกิจได้และยังสามารถสร้างโอกาสทางการค้าสร้างประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศในอนาคต

" ไม่เพียงแค่มีสินค้าคุณภาพดีส่งออกไปขายเท่านั้น แต่ช่องทางกระจายสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะหากเรามีสินค้าคุณภาพดีที่จะนำไปขาย แต่ไม่สามารถกระจายสินค้าให้ถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง นั่นหมายความว่าการซื้อขายก็จะเกิดขึ้นไม่อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่น อันจะส่งผลถึงการนำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ แข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป" นายสุวรรณชัย กล่าว

นอกจากการจัดกิจกรรมสัมมนาแล้วยังได้มีการเชื่อมโยงสร้างพันธมิตรในกลุ่มนักธุรกิจของจังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่นจากบริษัท JALUX Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ ซึ่งสามารถต่อยอดธุรกิจได้และยังสามารถสร้างโอกาสทางการค้า สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดในต่างประเทศต่อไป มีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ขนมอบกรอบ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องปรุงรส เนื้อสัตว์แปรรูป ผลไม้แปรรูป วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร อาหารพร้อมทาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 บริษัท ยิ่งไปกว่านั้น สสว. มีแผนนำผู้ประกอบการจำนวน 20 กิจการ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและทดสอบตลาด ณ เมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
Comments