Government‎ > ‎

ชุมนุมสหกรณ์โคนมไทยขอบคุณ ‘พาณิชย์’ ลงพื้นที่ติดอาวุธเกษตรกรรับมือเปิดเสรีการค้า

posted Jan 11, 2018, 7:26 PM by Maturos Lophong


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้ นอกจากประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจะนำคณะมาแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่แล้ว ได้มาขอบคุณที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดเวทีสัญจรลงพื้นที่พบปะหารือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนม และผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมโคนม ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความเห็นและความต้องการของเกษตรกรในเขตภาคเหนือ รองรับการเปิดเสรีความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ไทยต้องเปิดตลาดให้กับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทุกรายการ โดยยกเลิกมาตรการกำหนดปริมาณนำเข้าและลดภาษีนำเข้าเป็น 0 ในปี 2564 และปี 2568 กระทรวงพาณิชย์ได้มอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมในภูมิภาคอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ดังกล่าว ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะสัญจรลงพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 และมีกำหนดจะไปที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นอกจากนี้ การส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยในปี 2559 มีมูลค่าถึง 1,263.5 ล้านเหรียญสหรัฐเติบโตถึงร้อยละ 14.5 จากปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกศักยภาพ ได้แก่ นมปรุงแต่งยูเอชที โยเกิร์ต บัตเตอร์มิลค์ และนมข้นหวาน โดยมีตลาดอาเซียนและจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ และยังเป็นตลาดศักยภาพที่สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีก กระทรวงพาณิชย์จึงมีแผนที่จะนำผู้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีความพร้อมและแสดงความสนใจจากการลงพื้นที่ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไปโรดโชว์เปิดตลาดในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจัดในภูมิภาคอาเซียนและจีน ตลอดปี 2561 และพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อหาช่องทางการทำตลาดให้นมไทยเป็นที่รู้จัก

นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมในภูมิภาคอาเซียนและจีน เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมไทยได้มีการพัฒนาและปรับตัวไปมาก เน้นการผลิตนมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้าสู่ตลาด รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เช่น โยเกิร์ต เนย ชีส ไอศครีม ไทยจึงไม่ควรเป็นฝ่ายตั้งรับอีกต่อไป ต้องพลิกวิกฤติเป็นโอกาส รุกตลาดอาเซียนโดยเฉพาะ CLMV และจีน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และ FTA อาเซียน-จีน ที่ได้เปิดตลาดให้กับไทยโดยการยกเลิกภาษีนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมเหลือร้อยละ 0 ซึ่งตนเห็นว่าการขยายการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น จะช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการน้ำนมโคดิบจากเกษตรกรในประเทศ นอกเหนือจากการผลิตเพื่อป้อนโครงการนมโรงเรียนของภาครัฐ

ทั้งนี้ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณที่กระทรวงพาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของเกษตรกรไทย โดยจะช่วยผลักดันการส่งออกและหาช่องทางการตลาดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งสินค้านมเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรไทยจำนวนมาก อีกทั้งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นและมุ่งสร้างรากฐานให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างมั่นคง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเร่งรัดผลักดันการใช้เครื่องหมายการค้า “Smile Milk” เป็นแบรนด์กลางสำหรับผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศเพื่อให้สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้


Comments