Government‎ > ‎

DITP ประชุม Video Conference สั่งการทูตพาณิชย์เร่งกิจกรรมขยายตลาดผลไม้ไทย

posted Apr 10, 2019, 10:13 PM by Maturos Lophong

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดประชุม Video Conference สั่งการทูตพาณิชย์เร่งรัดการจัดกิจกรรมขยายตลาดให้กับผลไม้ไทย รองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด เผยตลาดจีนเตรียมจับมือผู้นำเข้า/ห้างดัง จัดกิจกรรมโปรโมตเพียบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมส่งเสริมให้เอกชนปั้นแบรนด์ผลไม้ให้ติดตลาด ทำคลิปสั้นแทรกความบันเทิงโปรโมตในโซเชียล ส่วนตลาดญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และอาเซียน ให้เร่งลุยเต็มที่ด้วย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม และเร่งรัดโครงการขยายตลาดผลไม้ไทยในประเทศที่ทูตพาณิชย์ประจำอยู่อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับผลไม้ไทย และผลักดันให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักและต้องการเพิ่มมากขึ้น

“ได้ขอให้ทูตพาณิชย์รายงานแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดและดูว่าในประเทศที่ตนเองประจำอยู่นั้น มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลไม้ที่จะดำเนินการตามแผนมีอะไรบ้าง หรือจะเพิ่มกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากตอนนี้ผลไม้ไทยกำลังออกสู่ตลาดซึ่งคาดว่าปีนี้ความต้องการของตลาดจะเพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถขายผลไม้ได้ราคาเพิ่มขึ้น”

นางสาวบรรจงจิตต์กล่าวว่า แผนการผลักดันผลไม้ไทยในตลาดจีน มีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลไม้ โดยจะร่วมมือกับผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า และแพลตฟอร์มออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลไม้ไทย โดยที่กวางโจวจะจัดที่ห้าง AEON เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 เซี่ยะเหมินจัดที่ Rainbow Department Store 6 สาขา เดือนกรกฎาคม 2562 คุนหมิงจัดที่ห้าง Parkson 2 สาขา วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เน้นทุเรียน ลำไย มังคุด มะพร้าวอ่อน มะม่วง กล้วยไข่ และจะจัดงาน Top Thai Brand วันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 มีผู้ประกอบการผลไม้เข้าร่วมจำนวน 7 ราย โดยจะมีการแจกชิมทุเรียนและผลไม้แปรรูปภายในงาน หนานหนิงจัดที่ห้าง Wan Xiang Cheng (Mix-C) วันที่ 6-14 กรกฎาคม 2562 และจะจัดกิจกรรมรับประทานผลไม้ไทยร่วมกับตลาดเกษตรนครหนานหนิงด้วย ชิงต่าวจัดที่ห้าง Hisense, Freshhippo และ Leader เดือนพฤษภาคม 2562 โดยจะจัดกิจกรรมในเขตชื่อหนาน เขตเหล่าซาน และเขตเฉิงหยาง ซึ่งเป็นห้างระดับกลาง-บนที่กำลังได้รับความนิยมและมีสมาชิกของห้างเป็นจำนวนมาก

ส่วนที่เซี่ยงไฮ้จะจัดกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันผลไม้พรีเมี่ยม สินค้าผลไม้ที่มีนวัตกรรม และเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับสูง โดยร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออฟไลน์และออนไลน์ กับห้าง City shop 12 สาขา City Farm 6 สาขา และ Fresh Box 79 ตู้ ในเดือนมิถุนายน 2562 (ระยะเวลา 14 วัน) และร่วมกับผู้นำเข้า ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในงาน Thai Festival พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาการค้า ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 และหางโจวจัดการส่งเสริมและผลักดันผลไม้ไทยในเมืองรองที่มีศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับห้าง Century Mart เมืองหางโจว จำนวน 5 สาขา ระหว่างวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2562 ส่วน ฉงชิ่งจะจัดที่ห้าง Lotus เดือนกรกฎาคม 2562

สำหรับตลาดฮ่องกง จะร่วมมือกับห้าง Wellcome จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 ไต้หวันจะร่วมมือกับห้าง Jasons Supermarket 26 สาขา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้สด ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าวอ่อน เป็นต้น ผลไม้กระป๋อง ได้แก่ สับปะรด เงาะ เป็นต้น รวมถึงผลไม้ฟรีซดรายด์ ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง

“ในตลาดจีนได้เร่งรัดให้ทูตพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้าง “แบรนด์ผลไม้ไทย” ให้เป็นที่รู้จัก เหมือนแบรนด์ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศอื่นๆ ทั้ง DOLE , Zespri , Envy และ JAZZ เป็นต้น และให้ทำแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลไม้ไทย สร้างการรับรู้เรื่องคุณภาพและจุดเด่นของผลไม้ไทย ผ่านสื่อที่มีศักยภาพ หรือสื่อที่กำลังเป็นที่นิยมของแต่ละมลฑล เช่น Youku , TikTok, XiaoHongShu เป็นต้น โดยจัดทำเป็นคลิปวีดีโอสั้นให้ข้อมูลผลไม้ไทยสอดแทรกความบันเทิง รวมทั้งให้หาทางจัดคณะผู้นำเข้าผลไม้ ตลาดค้าส่งผลไม้ เดินทางมาไทย เพื่อเยี่ยมชมสวน และสร้างโอกาสในการสั่งซื้อผลไม้ไทยต่อไปด้วย”

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า สำหรับตลาดญี่ปุ่น กรมฯ จะให้ความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือซุปเปอร์มาเก็ตเครือต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทย โดยตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้าเครือ AEON จะจัดงาน Thai Fair ประจำปีในสาขาต่างๆ ทั้งญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการนำอาหารไทยและผลไม้ไทยชนิดต่างๆ มาจำหน่ายด้วย และในเดือนพฤษภาคม 2562 กรมฯ วางแผนประชาสัมพันธ์กล้วยไทยร่วมกับซุปเปอร์มาเก็ต Bersia ของญี่ปุ่น ในงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ณ กรุงโตเกียว นอกจากนี้ กรมฯ ยังผลักดันขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ไทยผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น TV Shopping โดยที่ผ่านมาล่าสุดได้จำหน่ายมะม่วงไทยผ่านรายการทีวี Shop Channel เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมียอดสั่งซื้อเข้ามาในรายการถึง 8945 กล่อง กล่องละ 2.8 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณกว่า 25 ตัน

ด้านตลาดเกาหลีใต้ จะประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยออฟไลน์จะนำผลไม้มาแจกชิมในงาน Thai Festival 2019 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ชองเกพลาซ่า วันที่ 20 - 21 เมษายน 2562 และร่วมมือกับ Lotte Department Store สาขาเมียงดง จัดงาน Taste of Thailand วันที่ 21-27 มิถุนายน 2562 โดยจัดให้มีการแจกชิม การสาธิตแกะสลักผลไม้ และจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ มังคุด และมะพร้าว ส่วนออนไลน์จะร่วมมือกับ Coupang ซึ่งเป็นเวปไซต์อันดับหนึ่งของเกาหลี จัดเทศกาล “Thai Fruit Week Promotion” และร่วมมือกับ SSG Global.com ซึ่งเป็นเวปไซต์ในกลุ่ม Shinsegae Group ประกอบไปด้วย Shinsegae Supermarket eMart Hypermarket, No Brand Supermarket จัดเทศกาล “Thai Fruit Week Promotion” โปรโมทผลไม้ไทยระดับพรีเมี่ยม เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ และมังคุด และมะพร้าว

ส่วนตลาดอาเซียน มีแผนจะนำคณะผู้นำเข้าผักและผลไม้จากสิงคโปร์เดินทางเยือนไทย (Incoming Mission) เพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกผักและผลไม้ของไทย ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 จัดงานแสดงสินค้าไทย TOP Thai Brands ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562 โดยผู้นำเข้าผลไม้ไทยเข้าร่วมออกคูหานำผลไม้มาจำหน่ายภายในงาน อาทิ ทุเรียน มังคุด เป็นหลัก ไม่ต่ำกว่า 200 กิโลกรัม/วัน (หากช่วงเวลาดังกล่าวมีลำไย กับลองกอง จะนำเข้ามาขายด้วย) จัดงานแสดงสินค้าไทย TOP Thai Brands ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 โดยผู้นำเข้าผลไม้ไทยเข้าร่วมออกคูหานำผลไม้มาจำหน่ายภายในงาน (มังคุด ทุเรียน มะม่วง) ควบคู่ไปกับข้าวเหนียวทุเรียนและข้าวเหนียวมะม่วง เนื่องจากข้าวเหนียวมูลเป็นที่ชื่นชอบของชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก จัดกิจกรรม Thai Fruit Festival ร่วมกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai Select ในนครโฮจิมินห์ ทั้งผลไม้สด และข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวมะม่วง โดยจัดต่อจากงาน TOP Thai Brands เพื่อให้ผู้บริโภคที่ติดใจ รสชาติจากงาน TOP Thai Brands สามารถตามชิมได้ที่ร้าน Thai Select จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารไทย รวมถึงผลไม้ (มะม่วง และส้มโอ) ผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ โดยร่วมกับห้างซุปเปอร์มาเก็ต Jaya Grocer และผู้นำเข้าสินค้าไทยรายใหญ่ในมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ทุกสาขาทั่วประเทศมาเลเซีย รวม 25 สาขา จัดงานแสดงสินค้าไทย Thailand Week ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 โดยผู้นำเข้าผลไม้ไทยเข้าร่วมออกคูหานำผลไม้ออร์แกนิคของไทยมาจำหน่ายภายในงาน (มะม่วง มังคุด ทุเรียน เป็นต้น) และจัดงานส่งเสริมการขายผลไม้ไทยร่วมกับห้าง Makro ในกัมพูชา เป็นต้น

ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02 507 8215 และ 02 507 8243 หรือ DITP Call Center 1169 หรือ www.ditp.go.th
Comments