Government‎ > ‎

คต. จัดบิ๊กอีเว้นต์ “มหกรรมการค้าชายแดนใต้” กระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้

posted Apr 17, 2019, 9:59 PM by Maturos Lophong
กรมการค้าต่างประเทศ จับมือหน่วยงานประเทศมาเลเซียจัดมหกรรมการค้าชายแดน จ.นราธิวาส จัดแสดงสินค้าดาวเด่นของไทย-มาเลเซีย และสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมบุกตลาดมาเลเซีย รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ คาดเกิดมูลค่าการซื้อขายทันที 6 ล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดนราธิวาส และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รวมถึงหน่วยงานราชการของประเทศมาเลเซีย ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหง - โกลก จังหวัดนราธิวาส โดยนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายไทย เพื่อเป็นการขยายมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ให้เกิดความมั่นคง พร้อมกับพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs/Start up ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นสู่สากล รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภาครัฐ-เอกชนของไทยกับมาเลเซียในระดับท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT-GT)

โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพของภาคใต้และภาคเหนือของไทยร่วมกับสินค้าคัดสรรจากประเทศมาเลเซีย รวมกว่า 120 คูหา โดยเป็นหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เครื่องใช้ภายในบ้าน การนิทรรศการ/Showcase สินค้าดาวเด่นภาคใต้และสินค้ามาเลเซีย (Country Pavilion) การประชุมร่วมภาครัฐ-เอกชนระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่าง 2 ประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย รวมถึงการสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการค้าชายแดนสู่การค้าสากล เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยได้ทราบแต้มต่อหรือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ Form D และยังมีคลินิกการค้าชายแดนให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้ประกอบการ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการค้าให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีผู้ประกอบการไทยที่ประสบผลสำเร็จในการบุกตลาดมาเลเซีย และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจึงจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย-มาเลเซียโดยบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายขึ้น เพื่อให้มูลค่าการค้าระหว่างกันขยายตัว และคาดว่าจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 20 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อขายทันทีไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท และภายใน 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ที่ไทยจะขับเคลื่อนตามแนวคิดหลัก คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” สร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในอาเซียน

“จังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 2 จังหวัดทางภาคใต้ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ประเทศมาเลเซีย และกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจังหวัดนราธิวาส มีมูลค่าการค้าชายแดนไม่ต่ำกว่า ปีละ 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดสงขลาที่มีมูลค่ากว่า 570,000 ล้านบาท นอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อรัฐกลันตันของมาเลเซีย โดยมีจุดผ่านแดนถาวรถึง 3 แห่ง จึงเอื้อต่อการค้าชายแดน และยังมีสะพานมิตรภาพ ไทย-มาเลเซีย รวมทั้งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว การค้าและบริการ โดยอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรแปรรูป สินค้า/บริการฮาลาล และโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ำลึกกวนตันของมาเลเซีย ออกสู่ทะเลจีนใต้ได้อีกด้วย” นายอดุลย์ฯ กล่าว
Comments