Government‎ > ‎

พาณิชย์ จับมือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก SME D Bank และ ธกส. เดินหน้านำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้โครงการ “ตลาดไทยเด็ด”

posted Feb 15, 2019, 1:39 AM by Maturos Lophong
กระทรวงพาณิชย์ จับมือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก SME D Bank และ ธกส. เดินหน้านำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้โครงการ “ตลาดไทยเด็ด” พร้อมเปิดตลาดสินค้าเกษตร - เกษตรอินทรีย์ ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ขยายตลาด/พบปะผู้บริโภคโดยตรง

เดินหน้าต่อไม่หยุด...กระทรวงพาณิชย์ จับมือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก SME Bank ธกส. และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่ายภายในร้านขายของฝากสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ตลาดไทยเด็ด” พร้อมเปิดตลาดสินค้าเกษตร - เกษตรอินทรีย์ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ขยายตลาด-กระจายสินค้า พบปะผู้บริโภคโดยตรง มั่นใจ!! ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด/กระจายสินค้า สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแกร่ง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองเข้าด้วยกัน โดยให้มีการคัดสรรสินค้าและบริการที่โดดเด่นของภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดมาจำหน่ายในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก และให้คำนึงถึงความหลากหลายของแหล่งกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม กรมฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จัดหาสถานที่ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ประชาชนสัญจรเชื่อมผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวและจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเด่นของชุมชน เบื้องต้น ได้มีการจัดพื้นที่มุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในร้านขายของฝากของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้โครงการ “ตลาดไทยเด็ด” โดยได้ทำการเปิดโครงการฯ แห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station หจก.สยามด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา”

“มาถึงวันนี้ กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรยังคงเดินหน้าขยายโครงการ “ตลาดไทยเด็ด” อย่างต่อเนื่อง โดยนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตที่มีแหล่งผลิตสินค้าบริเวณใกล้เคียงสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และสินค้าเด่นจากภูมิภาคต่างๆ เข้าจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสินค้าภายในร้านขายของฝาก เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการฯ ได้เลือกซื้อนำกลับไปอุปโภคบริโภคหรือนำไปเป็นของฝากของกำนัล รวมถึง ได้ขยายประเภทของสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน ได้มีการเปิดตลาดสินค้าเกษตร - เกษตรอินทรีย์ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในการขยายตลาด/กระจายสินค้า และพบปะผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการซื้อขายกันได้โดยตรง และมีโอกาสพัฒนาไปสู่การค้าขายกันในอนาคต ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง”

“นอกจากนี้ ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562) กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันจัดงาน “ไทยเด็ด แมชชิ่งเดย์” (THAI DET Matching Day) ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station หจก. โค้งวิไลไทยเสรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จำนวน 37 แห่ง ได้เจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 35 ราย เพื่อคัดสรรสินค้าเข้าจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสินค้า”

อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนขยายช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์/ออนไลน์ และได้จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย อาทิ เชื่อมโยงการจำหน่ายสู่ร้านค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ฯลฯ ทำให้เกิดการกระจายสินค้า สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการฐานรากของประเทศ กรมฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีจากกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP Select และจากเครือข่ายธุรกิจ “MOC Biz Club” ที่กรมฯ จัดตั้งขึ้นทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมเครือข่ายผู้ประกอบการฐานรากตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เกิดพันธมิตรทางการค้าที่เกื้อกูลกัน เกิดการเชื่อมโยงการค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่เพื่อเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการฐานรากอย่างแท้จริง เป็นการยกระดับและพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน หรือ เอสเอ็มอีรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สินค้าได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถขยายตลาดและมีแหล่งกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่จะมีความมั่นคง และยั่งยืน มากขึ้น”

ปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เข้าร่วมโครงการ “ตลาดไทยเด็ด” แล้ว จำนวน 74 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 51 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 แห่ง ภาคตะวันออก 6 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง และภาคกลาง 1 แห่ง ทั้งนี้ คาดว่าภายในปี 2562 นี้ จะสามารถขยายโครงการ “ตลาดไทยเด็ด” ได้ครบ 100 แห่ง ทั่วประเทศ
 

รายชื่อ สาขา PTT Station ที่เข้าร่วมโครงการ "ตลาดไทยเด็ด"

ลำดับ

ชื่อสาขา ptt station

จังหวัด

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15 สถานี)

 

1

1

หจก.รัตนประเสริฐบริการ

กาฬสินธุ์

2

2

หจก.ปากช่องไฮเวย์ (มีทั้งเจ้าสัวและปึงหงี่เชียงในปั๊ม)

นครราชสีมา

3

3

น้ำมันสยามด่านขุนทด

นครราชสีมา

4

4

หจก.สยาม ออลล์ ถ.สีคิ้ว ชัยภูมิ

นครราชสีมา

5

5

หจก.สยาม ออลล์  ต.กุดน้อย

นครราชสีมา

6

6

พงษ์กิต โคกกรวด

นครราชสีมา

7

7

มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม 1 หนองกี่

บุรีรัมย์

8

8

มานะ-เสริมพลปิโตรเลียม โนนดินแดง (ขาเข้า)

บุรีรัมย์

9

9

มานะ เสริมพลปิโตรเลียม โนนดินแดง (ขาออก)

บุรีรัมย์

10

10

หสน.อิสาณบริการ(สาขา1)

มหาสารคาม

11

11

หสน.อิสาณบริการ(สาขา2)

มหาสารคาม

12

12

หจก.นภาออยล์

ร้อยเอ็ด

13

13

บจ.สุรชัยอำนาจปิโตรเลียม

อำนาจเจริญ

14

14

PTTRM ปตท.สาขาอุดรธานี - อุดรดุษฏี (กม.121) # 70001

อุดรธานี

15

15

อุบลเกตุเวย์

อุบลราชธานี

 

 

ภาคเหนือ (51 สถานี)

 

16

1

หจก.สลกบาตร 2556

กำแพงเพชร

17

2

บจ.ไทยเสรีคลองลาน

กำแพงเพชร

18

3

โค้งวิไล ไทยเสรี

กำแพงเพชร

19

4

หจก.สุทธิศักดิ์บริการ

กำแพงเพชร

20

5

บ.ธรรมรัตน์ปิโตรเลียม จำกัด

กำแพงเพชร

21

6

PTTRM ปตท.สาขาตาก - พหลโยธิน กม.524 ขาออก #66001

ตาก

22

7

บจ.สามเงาพัฒนา

ตาก

23

8

บจ.ซี เอส 2016 ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส

ตาก

24

9

แม่สอดปิโตรเลียม

ตาก

25

10

แม่สอดปิโตรเลียม สาขา ริมเมย

ตาก

26

11

หจก.เยื่อบริการปากน้ำโพ

นครสวรรค์

27

12

บจ.อุตสาหกรรมแควใหญ่

นครสวรรค์

28

13

บจ.เกียรติสมพงษ์

นครสวรรค์

29

14

หจก.อรุณสวัสดิ์ปิโตรเลียม

นครสวรรค์

30

15

หจก.เอเซียพิจิตรออยล์

นครสวรรค์

31

16

บจ.เอ็นทีเค ปิโตรเลียม

นครสวรรค์

32

17

บจ.ชอบประดิถ เอนเนอร์จี กรุ๊ป

นครสวรรค์

33

18

บจ.ศรีวิจตร (2017)

นครสวรรค์

34

19

บจ.พี เอส ที ไพรัชบริการ

พิจิตร

35

20

บจ.พี ที ไพรัช ปิโตรเลียม เซอร์วิส

พิจิตร

36

21

บจ.เอสเอ็นที ปิโตรเลียม

พิจิตร

37

22

พี.เอส.ที. ไพรัชบริการ

พิจิตร

38

23

พี.ที.ไพรัช ปิโตรเลียม เซอร์วิส

พิจิตร

39

24

บจก.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม

พิษณุโลก

40

25

บจก. พีเอเอ็ม เอนเนอร์จี

พิษณุโลก

41

26

หจก.ช่างพินิจปิโตรเลี่ยม

พิษณุโลก

42

27

หจก.พิษณุโลกพลังงาน

พิษณุโลก

43

28

บจ.เพชรชมภูปิโตรเลียม

เพชรบูรณ์

44

29

หจก.สหมิตรชนแดนบริการ

เพชรบูรณ์

45

30

หจก.พัฒนาผลปิโตรเลียม

เพชรบูรณ์

46

31

หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส

เพชรบูรณ์

47

32

บจก.ทรีเลอออย์

เพชรบูรณ์

48

33

สหพัฒนาปิโตรเลียม

เพชรบูรณ์

49

34

สหพัฒนาออยล์

เพชรบูรณ์

50

35

หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส สาขา 3

เพชรบูรณ์

51

36

หจก.เอซีพี เอ็นเนอร์จี

แพร่

52

37

หจก.เอกะชัย

แพร่

53

38

บจ.เอ ปิโตรเลียม

แพร่

54

39

บจ.เอ ปิโตรเลียม

แพร่

55

40

บจ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่

แพร่

56

41

บจ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่

แพร่

57

42

หจก.กิจเสรีปิโตรเลียม

ลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

58

43

หจก.ธนันท์ตา ปิโตรเลียม

ลำปาง

59

44

บจ.สุขสำราญ ปิโตรเลียม

ลำปาง

60

45

หจก.เอกะหน่อง ปิโตรเลียม

ลำปาง

61

46

บจ.บจ.ธ.1994 ปิโตรเลียม

ลำปาง

62

47

บจ.ธ.1994 ปิโตรเลียม

ลำปาง

63

48

หจก.สุธนา ปิโตรเลี่ยม

สุโขทัย

64

49

หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม

สุโขทัย

65

50

บจ.5 แพน

อุตรดิตถ์

66

51

หนองฉางแก๊ซ

อุทัยธานี

 

 

ภาคตะวันออก  (6 สถานี)

 

67

1

สงวนสิน ปิโตรเลียม

จันทบุรี

68

2

บจ.สงวนสิน เอ็นเนอร์ยี่

จันทบุรี

69

3

PTTRM ปตท.สาขาฉะเชิงเทรา - บางปะกง 3 # 05006

ฉะเชิงเทรา

70

4

บจก.สุภาภรณ์พลังงาน

ฉะเชิงเทรา

71

5

PTTRM ปตท.สาขาชลบุรี - ทล.36 กม.14 (ขาเข้า) #11027

ชลบุรี

72

6

วัฒนานุกิจ เซอร์วิส

ระยอง

 

 

ภาคกลาง (1 สถานี)

 

73

1

PTTRM ปตท.สาขาสิงห์บุรี - อินทร์บุรี กม.104 (ขาเข้า) #58002

สิงห์บุรี

 

 

ภาคใต้ (1 สถานี)

 

74

1

ก.กิจปิโตรเลียม

สุราษฎร์ธานี


Comments