Government‎ > ‎

พาณิชย์จัดงาน “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพต้อนรับปีใหม่ 2562”

posted Dec 23, 2018, 11:27 PM by Maturos Lophong

พาณิชย์จัดงาน “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพต้อนรับปีใหม่ 2562” ช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบายในการดูแลค่าครองชีพประชาชนทั่วประเทศถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันในอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับที่ได้มาในแต่ละวัน ในขณะเดียวกันกรมการค้าภายใน ต้องดูแลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป ซึ่งในปีนี้เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคา เช่น ไข่ไก่ อ้อย(น้ำตาลทราย) กุ้งขาว มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน จึงกำหนดให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าส่งเสริมการขายในราคาต่ำเป็นพิเศษให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคในราคาประหยัด กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพต้อนรับปีใหม่ 2562” ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการซื้อสินค้าลดค่าครองชีพ เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้นำสินค้าที่ผลิตในชุมชน มาจำหน่ายในงานฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอย มีการจ้างงานของ ภาคประชาชนเพิ่มเม็ดเงิน หมุนเวียนในจังหวัด/ภาค/ประเทศ และในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าการจ้างงานให้มีรายได้เพิ่มทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย

โดยการจัดงานในครั้งนี้ จะจำหน่ายสินค้าธงฟ้าที่ผลิตในชุมชน สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป กุ้งขาวจากสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งน้ำจืด สินค้า OTOP สินค้า GI เช่น ผ้าไหมแพรวาจากกาฬสินธุ์มาจำหน่ายในราคาธงฟ้า ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20 - 40 รวมทั้งสิ้น 253 คูหา นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพราคาพิเศษ 4 สินค้า ได้แก่ ไข่ไก่ (เบอร์ 2 แผงละ 30 ฟอง) ราคา 55 บาท (ท้องตลาด 80-85 บาท ลดลง 35%) น้ำตาลทราย ราคา 15 บาท (ท้องตลาด 23 บาท ลดลง 35%) ข้าวสารหอมมะลิ 100% (บรรจุถุง 5 กก.) ราคา 120 บาท (ท้องตลาด 210 บาท ลดลง 43%)

น้ำมันปาล์ม (บรรจุขวด 1 ลิตร) ราคา 25 บาท (ท้องตลาด 35-37 บาท ลดลง 32%)

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าราคาประหยัด เพื่อเลือกเป็นของขวัญของฝากให้ครอบครัว ญาติพี่น้อง จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าได้ตามวัน เวลาดังกล่าว
Comments