Government‎ > ‎

“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ชวน ช้อป ชิล งาน “GI Fest” รับเปิดประเทศครั้งใหม่

posted Nov 22, 2021, 8:06 PM by Maturos Lophong   [ updated Nov 22, 2021, 8:45 PM ]

“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ชวน ช้อป ชิล งาน “GI Fest” รับเปิดประเทศครั้งใหม่

ยกทัพสุดยอดสินค้า GI กว่า 50 ร้านค้าทั่วไทย มาจำหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ชวน ช้อป ชิล New Normal ในงาน “GI Fest” ยกขบวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กว่า 50 ร้านค้าจากทั่วประเทศ

มาให้เลือกช้อป ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

ตั้งเป้าส่งเสริมการตลาดรับเปิดประเทศครั้งใหม่ พร้อมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ GI ต่อเนื่องนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ตามที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยระบบการคุ้มครองสินค้า GI โดยมอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งดำเนินการตามแนวทางสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ของจังหวัดต่างๆ โดยลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของตรา GI ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและสร้างโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้านการจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI เพื่อรักษามาตรฐานสินค้า GI สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งด้านการส่งเสริมการตลาด ด้วยการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า GI

ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง ดังเช่นงาน GI Fest ที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ช่วยกระตุ้น

การใช้จ่ายในประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน หลังมีการชะลอตัวของรายได้จากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าผลักดันการจำหน่ายสินค้า GI สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ให้มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท”
ด้าน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “การจัดงานจำหน่ายสินค้า “GI Fest” ในครั้งนี้ได้ยกขบวนสุดยอดสินค้า GI กว่า 50 ร้านค้าทั่วไทย มาจำหน่ายในงานตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ มีสินค้าที่น่าสนใจ อาทิ ขนมหม้อแกงเมืองเพชร จากจังหวัดเพชรบุรี ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จากจังหวัดสระบุรี ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร จากจังหวัดสกลนคร ส้มโอนครชัยศรี จากจังหวัดนครปฐม ทุเรียนป่าละอู จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สับปะรด

ภูแลเชียงราย จากจังหวัดเชียงราย ชามไก่ลำปาง จากจังหวัดลำปาง หอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ จากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า GI และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ

ที่มาร่วมออกร้านภายในงาน GI Fest ในครั้งนี้”

ด้าน นายสินสมุทร ศรีแสนปาง ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กล่าวขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการสินค้า GI ส่งผลให้ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ประจำปี 2564 นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า GI ในครั้งนี้ ร่วมทั้งช่วยสนับสนุนให้สินค้า GI เติบโตอย่างยั่งยืน

Comments