Government‎ > ‎

สคบ. สัมมนาให้ความรู้ในการซื้อขายสินค้าจากระบบออนไลน์

posted Apr 23, 2017, 9:13 PM by Maturos Lophong


ที่ผ่านมา พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาให้ความรู้ในการซื้อขายสินค้าจากระบบออนไลน์ ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าจากระบบออนไลน์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายสินค้าจากระบบออนไลน์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการถูกหลอกลวงจากการซื้อขายสินค้าจากระบบออนไลน์
สำหรับการประชุมสัมมนาในช่วงเช้าเป็นการเสวนาเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์” โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนจากกรมสรรพกร ผู้แทนจาก บก.ปอท. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนจาก สคบ. เป็นผู้เสวนา

ช่วงบ่าย เรื่อง “การซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์” บรรยายโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

และในช่วงพิธีปิดมีรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ เครือข่ายภาคประชาชน นักศึกษา ทั้งสิ้นประมาณ ๓๕๐ คน


Comments