Government‎ > ‎

สมอ. แนะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เลือกใช้หมวกนิรภัยได้มาตรฐาน

posted Apr 11, 2017, 8:29 PM by Maturos Lophong


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะเลือกใช้หมวกนิรภัยได้มาตรฐาน และคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆ ปีที่ผ่านมา พบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย หรือ หมวกกันน็อก ขณะขับขี่ ดังนั้น การสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะช่วยลดความรุนแรงในขณะเกิดอุบัติเหตุ และลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงได้ สมอ. บังคับใช้กฎหมายควบคุมผู้ผลิต และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์หมวกนิรภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) มอก.369-2557 ซึ่งจะต้องผลิต และนำเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 3 แบบ ได้แก่ แบบเต็มใบปิดหน้า แบบเต็มใบเปิดหน้า และแบบครึ่งใบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับป้องกันศีรษะส่วนบนของผู้สวมใส่จากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และลดความรุนแรงที่จะส่งผ่านไปทำลายสมองของผู้สวมใส่ได้ ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ สมอ. จึงขอเชิญชวนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ สวมใส่หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคคลอันเป็นที่รัก

เลขาธิการ สมอ. ยังกล่าวแนะนำไปยังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการเลือกซื้อหมวกนิรภัยมาใช้ งานว่า มีข้อสังเกตง่ายๆ ในการเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน โดยการตรวจดูชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทำหมวกนิรภัย ต้องมีคุณลักษณะทั่วไป อาทิ หมวกนิรภัยต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการได้ยินและไม่มีส่วนใดบดบังการมองเห็นของสายตาขณะขับขี่ มีรูระบายอากาศเพื่อระบายความร้อน (เฉพาะแบบเต็มใบ) ไม่มีส่วนที่มีลักษณะแข็ง เช่น ปลายนอต หมุดย้ำ ตัวยึด ยื่นเข้ามาด้านในเปลือกหมวก อุปกรณ์ตกแต่งต้องไม่มีขอบคมและมีวัสดุปกปิด อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวต้องยึดหมวกนิรภัยเข้ากับศีรษะของผู้สวมใส่อย่างแน่นหนา สายรัดคางมีความกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และต้องมีอุปกรณ์สำหรับปรับความกระชับของสายรัดคางได้ อุปกรณ์ตัวปลดสายรัดคางใช้ได้ทั้งแบบสไลด์บาร์ หรือวงแหวนรูปตัวดี 2 ตัวซ้อนกัน เป็นต้น

ท้ายที่สุดนี้ ขอฝากไปยังประชาชนผู้บริโภคให้เลือกซื้อหมวกนิรภัยที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. รับรองทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่ และไม่ว่าจะเลือกหมวกนิรภัยแบบใด ให้สังเกตที่หมวกนิรภัยทุกใบ อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดของแบบ ขนาด น้ำหนักของหมวกเป็นกรัมหรือกิโลกรัม เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียน พร้อมทั้งมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 369-2557 ทุกใบให้เห็นได้ชัดเจนและ ถาวร นอกจากนี้ สำหรับผู้ใช้รถยนต์ ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง เข็มขัดนิรภัยควรเป็นเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐาน มอก. 721-2551 และติดตั้งอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน

Comments