Government‎ > ‎

“STYLE APRIL 2018” เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

posted Apr 19, 2018, 8:37 PM by Maturos Lophong   [ updated Apr 19, 2018, 11:25 PM ]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP เปิดงานแสดงสินค้า “STYLEAPRIL 2018” อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำความสำเร็จของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยและครบครันที่สุดในภูมิภาคซึ่งรวม 3 งานใหญ่ BIFF&BIL,BIG+BIH และ TIFF ไว้ด้วยกันเป็นครั้งที่สอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Crenovative Origin สานต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยไฮไลต์ Creative and Design Zone พื้นที่จัดแสดงสินค้าที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้ านความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ อีกทั้งยังจัดโครงการ The New Faces หนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่สู่ตลา ดโลก บนพื้นที่จัดแสดงที่กว้ างขวางกว่าเดิมถึง47,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางนา ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายนศกนี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทั้งด้า นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ นค้า ตามนโยบาย Creative Thailand และแผนเศรษฐกิจที่มุ่งสู่การเป็ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล การจัดงานSTYLE ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Crenovative Origin ที่มาจากแนวคิดในการผสมผสานเรื่ องราวของความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และความเป็นไทย (Original) เข้าไว้ด้วยกัน จึงสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระ ทรวงฯ และยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒ นาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเ ทศที่ประสบความสำเร็จตอบสนองควา มต้องการของผู้บริโภคและตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่น่าสนใจมีโอกาสขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น” นายสนธิรัตน์กล่าวด้าน นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ หรือ DITPกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งาน STYLE APRIL 2018เป็นการต่อยอดความสำเร็ จจากการจัดงานครั้งแรกเมื่อเดื อนตุลาคม 2560 ซึ่งรวมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและง านแสดงสินค้าเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair: BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดง สินค้าของใช้ในบ้าน (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair: BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Thailand International Furniture Fair: TIFF) ไว้ด้วยกัน โดยมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่า งชาติร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า2,000 คูหา และมีผู้เข้าชมกว่า 52,000 ราย สร้างมูลค่าซื้อขายรวมกว่า 3,500 ล้านบาท

“สำหรับการจัดงาน STYLE ครั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รวบรวมหลากหลายสินค้าไลฟ์สไต ล์มาไว้ด้วยกันในงานเดียว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทสินค้าหลักคือ กลุ่มสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เครื่องหนัง อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้สำหรับเดินทางและสันท นาการกลุ่มสินค้าของขวัญและของแต่งบ้ าน อาทิ ของขวัญ ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้สำนักงาน ของเล่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าไลฟ์ส ไตล์สำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ของใช้สำหรับแม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกลุ่มสินค้าและบริการใหม่ เช่น สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) คาแรคเตอร์การ์ตูนไทย (Character) สินค้าและบริการเชิงสุขภาพ(Wellness & Medical Service) บนพื้นที่จัดแสดงขนาดใหญ่กว่ าเดิมถึง 47,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางนา” นางจันทิรากล่าว

ทั้งนี้งาน STYLE APRIL 2018 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งไท ยและต่างชาติได้เข้ามาโชว์ศักยภ าพกว่า 600 บริษัท 1,700 คูหา โดยส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการหน้าใหม่ในโครงก าร The New Faces ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งเปี่ยมไป ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกร รมที่น่าสนใจไปยังกลุ่มผู้ซื้อ ทั้ง ตัวแทนจัดซื้อของต่างประเทศ (Buying Agent) , ผู้สรรหาสินค้าให้ต่างประเทศ (Sourcing Buyer), นักออกแบบ, นักตกแต่งสถานที่, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, Hospitality Project, Developer E-commerce Operators ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่น และผู้ที่สนใจสินค้าไลฟ์สไตล์จากทั่วโลกกว่า 60,000 คน โดยเฉพาะจากประเทศไต้หวัน จีน ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เยอรมนี ออสเตรเลีย อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกา รเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างเค รือข่ายธุรกิจ กิจกรรมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบกา รยุคใหม่ รวมถึงแฟชั่นโชว์ เวิร์กช็อป และนิทรรศการต่างๆ โดยไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือ
โซนครีเอทีฟและดีไซน์ (Creative and Design Zone) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น Creative Lab ซึ่งเป็นเวทีเสมือนห้องทดลองให้ ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs และCreative Maker ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิน ค้าและบริการของตน เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและบริกา รให้ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อยุคใหม่ทั่วโลกInnovation & Design Showcase พื้นที่จัดแสดงผลงานและสินค้าไล ฟ์สไตล์ที่มีนวัตกรรมและการออกแ บบที่ดี โดยนักออกแบบและผู้ประกอบการ start up เพื่อต่อยอดด้านการตลาด และบูธ Design Society ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแ บบแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและ ต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบไท ยให้ก้าวสู่ตลาดระดับสากลได้ นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับThe New Face โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการราย ใหม่ที่มีสินค้าไลฟ์สไตล์ดีไซน์ แปลกใหม่คุณภาพดี ซึ่งรวมสินค้าท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และบึงกาฬมาจัดแสดง และ The Pattern Creator เวทีแสดงแนวคิดและผลงานต้นแบบตั ดเย็บเพื่อส่งเสริมนักสร้างต้นแ บบตัดเย็บไทยสู่สากล รวมทั้งกิจกรรมน่าสนใจเกี่ยวกับ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เช่น นวดเพื่อสุขภาพ กายภาพบำบัดใน Thailand Wellness Service Pavilionโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพบกับผลิตภัณฑ์สปานวัตกรรมจา กข้าวและพืชเศรษฐกิจไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศ

ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีนิทรรศการน่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ นิทรรศการ Functional Textile จัดแสดงสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ Character Licensing Pavilion ซึ่งจัดแสดงศักยภาพของอุตสาหกรร มดิจิทัลคอนเทนท์ไทยและผลักดันใ ห้ผู้ประกอบการลิขสิทธิ์คาแรคเต อร์องไทยเป็นที่รู้จักในระดั บนานาประเทศ นิทรรศการ 60+ ที่จัดแสดงสินค้าสำหรับกลุ่มผู้ สูงอายุ นิทรรศการ Pets ที่จัดในรูปแบบ Pet Parade เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพของสัตว์เ ลี้ยงนิทรรศการ Mom & Kids นำเสนอสินค้าสำหรับแม่และเด็กที่ ทันสมัยและมีฟังชั่นที่น่าสนใจ OTOP Pavilion จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยผู้ป ระกอบการที่เคยได้รับการพัฒนาจา กโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการส่งออก เป็นต้น

งาน STYLE APRIL 2018 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค เปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2561 (สำหรับวันเจรจาธุรกิจ คือวันที่ 19-21 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. และเปิดให้บุคคลทั่วไปเช้ าชมในวันที่ 22-23 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -21.00 น.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท ค บางนา กรุงเทพฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.stylebangkokfair.com หรือทางสายตรงกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ โทร. 1169
Comments