Government‎ > ‎

Thailand Rice Convention 2017 ยิ่งใหญ่ มั่นใจไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวโลก ชูสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทย

posted May 29, 2017, 11:13 PM by Maturos Lophong


กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ หรือ “Thailand Rice Convention 2017” (TRC 2017) อย่างยิ่งใหญ่ นำเสนอมุมมองใหม่ด้านนวัตกรรมข้าวไทยสู่สายตาชาวโลก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand Rice Convention 2017 ในปีนี้ มีแนวคิดแตกต่างจากการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอแนวคิด

“Rice Plus : ข้าวไทย ก้าวใหม่...ด้วยนวัตกรรม” เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการผลิตและแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก และโชว์นวัตกรรมข้าวไทยที่นำเทคโนโลยี ขั้นสูงมาแปรรูปข้าวให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value-based Economy ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0”

การประชุม TRC 2017 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การค้าข้าวไทย และทิศทางในอนาคต” เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้รับทราบทิศทางและนโยบายของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มผู้นำเข้าข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าว

พร้อมด้วยผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่สำคัญ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อิรัก อิหร่าน สเปน อังกฤษ ไนจีเรีย เคนยา แอฟริกาใต้ เวียดนาม กัมพูชา และสปป. ลาว เป็นต้น ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เกษตรกร และสื่อมวลชน รวมกว่า 1,000 คน และที่สำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า สาธารณรัฐอิรัก พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงาน Grain Board ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวของอิรักได้เดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยจะได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างโอกาสในการส่งออกข้าวไทยไปยังอิรักในอนาคต ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม ได้นำคณะเข้าปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยเช่นกัน

สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เริ่มด้วยการบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มการค้าข้าวโลก”

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท The Rice Trader ต่อด้วยการเสวนาของผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและ

การพัฒนาข้าวทั้งไทยและต่างประเทศ ในหัวข้อ “ทิศทางตลาดข้าวและเกษตรปลอดภัยสู่โลกนวัตกรรม”

และหัวข้อ “นวัตกรรมข้าว...ก้าวต่อไปของข้าวไทย” โดยเน้นในประเด็นทิศทางและโอกาสในการพัฒนาข้าวอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมข้าวที่น่าสนใจ

อาทิ น้ำมันรำข้าว การพัฒนาแป้งข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมข้าวไทยในวงการสุขภาพและความงาม เป็นต้นนอกจากนี้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับข้าวและนวัตกรรมข้าวของไทยให้ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ได้เลือกเข้าเยี่ยมชม ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งเปรียบเสมือนห้องทดลองงานด้านข้าวครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการศึกษาและวิจัยข้าว ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การสีข้าว การสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกในรูปแบบต่างๆ จนถึงการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย นอกจากนั้นยังเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งข้าวสกัดโปรตีน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากข้าว รวมถึงบริษัท ปฐวิน จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางประเภทต่างๆ ส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและกิจกรรมศึกษาดูงานแล้ว ภายในงาน TRC 2017 ได้จัดแสดงนิทรรศการ “Rice Plus” ทั้งในบริเวณสถานที่ประชุม และนิทรรศการสำหรับประชาชนที่สนใจ ณ ลานอีเดน 3 บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีการนำเสนอโครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย เป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และยังมีส่วนแสดงพัฒนาการของข้าวไทยและผลิตภัณฑ์ตลอดจนนวัตกรรมข้าวไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Food Product) และผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่นๆ (Non-food Product) เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพ และเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกเหนือจากกิจกรรมหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภายในงานยังได้จัดเตรียมห้องสำหรับเจรจาการค้า หรือ Business Matching เพื่อให้ผู้ส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าวของไทยได้จับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นำเข้าจากประเทศต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายการส่งออกไปยังตลาดโลกอีกด้วย

นางอภิรดี กล่าวปิดท้ายว่า การจัดงาน TRC 2017 เป็นเวทีระดับสากลให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงการค้าข้าว จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง วิสัยทัศน์ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการค้าข้าวของโลก และเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ส่งออกข้าวของไทยและผู้นำเข้าข้าวจากประเทศคู่ค้าสำคัญ นอกจากนี้ พี่น้องเกษตรกรไทยจะได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดโลก รวมทั้งนวัตกรรมของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับข้าว เพื่อจะได้ผลิตข้าวได้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และ

จะส่งผลดีต่อชื่อเสียงและการขยายตลาดข้าวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
Comments