Government‎ > ‎

ไทล็อก-โลจิสติกส์ (TILOG–LOGISTIX)

posted Mar 11, 2020, 1:15 AM by Maturos Lophong


กระทรวงพาณิชย์ จับมือยักษ์ใหญ่ด้านงานแสดงสินค้า จัดงานแสดงสินค้าไทล็อก-โลจิสติกส์ (TILOG–LOGISTIX) ตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งอาเซียน 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประธานในพิธีได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านโลจิสติกส์กับการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศว่า ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เข้มแข็งมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการส่งออกของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานระบบโลจิสติกส์การค้าให้มีศักยภาพ และตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อขยายช่องทางการค้าออนไลน์เจาะตลาดต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในระดับสากล

นายสมเด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะผลักดันให้องคาพยพของอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ไทยมีการพัฒนาทั้งระบบ รวมถึงยกระดับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าธุรกิจบริการให้มีความเป็นสากล สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย โดยงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX เป็นเวทีแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากทั่วทุกมุมโลก ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างประโยชน์กับผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก”


นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือของการจัดงานว่า “ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การจัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX ประสบความสำเร็จในฐานะที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยให้มีการพัฒนาและเติบโต ทั้งยังเปิดตลาดและความร่วมมือไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน และนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการร่วมมือกันอีกในครั้งนี้ เพื่อให้งานแสดงสินค้าได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บทบาทของงานแสดงสินค้าจึงมีส่วนสำคัญในการเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการรับมือและพัฒนาธุรกิจเพื่อปรับตัวให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป”

นางวราภรณ์ กล่าวเสริมถึงโอกาสของผู้ประกอบการไทยว่า “การปรับตัวและเรียนรู้ที่จะรับมือและสร้างฐานเพื่อต่อยอดสำหรับโอกาสในอนาคตยังคงเป็นสิ่งสำคัญ เนื้อหางาน TILOG-LOGISTIX ที่พูดถึงโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล จึงจะมอบข้อมูลและเครื่องมือสำคัญให้ผู้ประกอบการได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยจะเป็นเวทีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา”

เกี่ยวกับงาน TILOG–LOGISTIX 2020 งาน TILOG–LOGISTIX 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา พร้อมแสดงเทคโนโลยีและบริการกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์โลจิสติกส์ยุคดิจิทัล ตั้งแต่โซลูชั่นพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมอัจฉริยะ รวมถึงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค พร้อมกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ และสัมมนาระดับนานาชาติ
Comments