Health & Beauty‎ > ‎

นายกฯ ขายตรง ตั้งเป้าเติบโต 5%

posted Apr 4, 2018, 10:48 PM by Maturos Lophong   [ updated Apr 4, 2018, 10:49 PM ]

สมาคมการขายตรงไทย ตั้งเป้าการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% จากปีที่แล้ว ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจมีสัญญาณกระเตื้องขึ้น พร้อมปัจจัยหนุนจากเทรนด์สังคมผู้สูงวัย และใส่ใจสุขภาพ ทำให้สินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพยังครองแชมป์มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดถึง 45% ของตลาดขายตรงรวม พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และปีนี้เทรนด์ผู้หญิงมาแรง จะหันมาเป็นนักธุรกิจขายตรงมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีนักธุรกิจขายตรงประมาณ 11.25 ล้านคน แบ่งสัดส่วนเป็น หญิง 64% และ ชาย 36%

นางสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย เผยว่า “ภาพรวมธุรกิจขายตรงไทยปี 2560 ที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาดรวม 94,667 ล้านบาท เติบโตขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% จากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับมีผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศร่วมแข่งขัน นอกจากนี้ยังเร่งผลักดันให้บริษัทสมาชิกมีแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ครอบคลุมเต็มทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ แอปพลิเคชัน รวมถึงแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือก็ต้องรองรับความต้องการของผู้บริโภค เพราะปัจจุบันผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนถึง 52% นอกจากนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ โดยในปี 2565 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน หรือราว 20% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อและต้องการใช้สินค้า โดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพ จึงนับเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจขายตรง

อีกทั้งโมเดลธุรกิจขายตรงตอบโจทย์คนยุคมิลเลียนเนียลส์ หรือ Gen Y ที่ต้องการประกอบธุรกิจอย่างอิสระ มีรายได้ มีรางวัลผลตอบแทน จึงเป็นแรงหนุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรง โดยมีสัดส่วนประมาณ 15% ของนักธุรกิจขายตรง และปีนี้แนวโน้มผู้หญิงจะหันมาเป็นนักธุรกิจขายตรงมืออาชีพที่เป็นอาชีพหลักมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้นตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ยังได้นำนโยบายกลยุทธ์ 4C มาใช้ดำเนินการในอุตสาหกรรมขายตรงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ Community การเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ, Competitiveness การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทสมาชิก, Connect การเข้าถึงผู้บริโภคใน วงกว้าง รวมถึงคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค และ Culture สร้างวัฒนธรรมให้แก่นักธุรกิจขายตรงยึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ทางสมาคมฯ จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเด่น TDSA AWARD ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 18 และจะจัดในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ อีกทั้งการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก 2020 (WFDSA 2020 World Congress) เป็นการแสดงถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง ที่ได้มาตรฐานของสมาคมการขายตรงไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรรหาผู้ดำเนินการจัดงาน”


Comments