Health & Beauty‎ > ‎

เนสท์เล่ ส่งแคมเปญแห่งปี 2562 “เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง” ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

posted Mar 24, 2019, 10:22 PM by Maturos Lophong
เนสท์เล่ ส่งแคมเปญแห่งปี 2562 “เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง” ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ส่งเสริมแนวคิด “ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ คนไทยต้อง 3 อ อาหาร-ออกกำลังกาย-อารมณ์”

เนสท์เล่ ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มระดับโลก เดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญใหญ่แห่งปี 2562 ภายใต้ชื่อว่า “เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง (Nestlé Active Thailand)” ตอกย้ำคำมั่นของบริษัทในการขานรับนโยบายภาครัฐด้านสาธารณสุข สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) แคมเปญใหม่นี้มุ่งสะท้อนแนวคิด “กู๊ดฟู้ด กู๊ดไลฟ์ (Good Food, Good Life)” ของเนสท์เล่ ด้วยการให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงทุกวัน ด้วยการใช้ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ คนไทยต้อง 3 อ ได้แก่ อาหาร-ออกกำลังกาย-อารมณ์ ที่ริเริ่มโดยกรมอนามัยและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับแคมเปญนี้กว่า 85 ล้านบาท ขนทัพกิจกรรมสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมแนวคิดชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ทั้งเว็บฟิล์มที่นำเสนอแนวคิด 3 อ 3 ตอน ซูเปอร์มัมแช็ตบอต (Supermom Chatbot) แช็ตบอตแรกของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค ตลอดจนคาราวานครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจัดเป็นปีที่ 11 พร้อมทั้งกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและสื่อดิจิทัล เพื่อเข้าถึงคนไทยกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย มีมูลค่า 104,000 ล้านบาท เติบโต 1.9% ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยเนสท์เล่มีการเติบโต 3.1% ซึ่งสูงกว่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มโดยรวม (ที่มา: นีลเส็น) และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในการเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย (ที่มา: อิปซอสส์) เนสท์เล่เข้าถึงคนไทยนับล้านคนทุกวัน ผ่าน ‘อาหารที่ดี’ (Good Food) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นทางเลือกสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ระดับโลก อาทิ เนสกาแฟ ไมโล และ ตราหมี นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังได้ให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่างๆ มากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและครอบครัว เพื่อให้คนไทยได้มี ‘ชีวิตที่ดี’ (Good Life) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัยและดำเนินธุรกิจของเรา รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า “ในประเทศไทย เรามีกลยุทธ์หลักที่มุ่งขับเคลื่อน “นวัตกรรม” ในทุกด้าน เราต้องการนำเสนอแนวคิด ‘กู๊ดฟู้ด กู๊ดไลฟ์ (Good Food, Good Life)’ ให้เข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ เรามุ่งส่งเสริมการมีชีวิตที่ดี ผมมีความยินดีที่จะเปิดตัวแคมเปญ “เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง” ซึ่งเป็นแคมเปญยิ่งใหญ่ประจำปี 2562 ของเนสท์เล่ ส่งเสริมให้คนไทยใช้ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ด้วย 3 อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเราคือสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการของเรา จะส่งเสริมให้ผู้คนและครอบครัวมีสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้น แคมเปญนี้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่แข็งแรงด้วยการส่งเสริมให้คนไทยใช้ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ”

ข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาวไทยเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนีลเส็น ประเทศไทย รายงานว่า ผู้บริโภค 92% มีความคิดว่า ตนเองมีสุขภาพดี เนื่องจากไม่เจ็บป่วย แต่จริงๆ แล้ว 53% มีน้ำหนักตัวเกิน และยังเชื่อว่า การจะมีสุขภาพดีได้นั้นต้องใช้เงิน และมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ตนเองมีชีวิตประจำวันที่เร่งรีบไม่มีเวลาออกกำลังกาย และขาดวินัยในตัวเอง


นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “งานวิจัยชุดนี้นำทางให้เราสานต่อภารกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ที่เนสท์เล่ เราเชื่อว่า การมีชีวิตที่ดีนั้นเป็นสิทธิของทุกคน และควรเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เราจึงได้ริเริ่มแคมเปญ “เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง” เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ ด้วยการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ภายในบ้านมาเปลี่ยนชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ด้วย 3 อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์”

เนสท์เล่ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 85 ล้านบาท ในการสื่อสารแคมเปญในหลากหลายรูปแบบ เช่น เว็บฟิล์ม 3 ตอน ที่นำรูปแบบของรายการขายตรงแบบโฮมช้อปปิ้งทางโทรทัศน์ ที่คุณแม่ชาวไทยต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่หาง่ายๆ ภายในบ้าน มาทำให้เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ ‘ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ’ ที่ทุกคนเริ่มต้นทำได้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นวัตกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การปรุงอาหารด้วยกระทะที่ลดปริมาณน้ำมันลง เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกายด้วยไม้ถูพื้นที่ส่งเสริมการออกกำลังกายภายในบ้านที่ทั้งง่ายและสนุกสนาน และการใช้พัดลมสร้างเสียงแห่งความสุขทำให้อารมณ์แจ่มใสกิจกรรมสื่อดิจิทัลและสื่อโซเชียลมีเดีย เนสท์เล่ได้จับมือกับอินฟลูเอ็นเซอร์ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อโปรโมตแนวคิด 3 อ ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ ทั้งนี้ เนสท์เล่ยังเป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยที่เปิดตัว ซูเปอร์มัม แช็ตบอต เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่จะทำให้คนไทยมีชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ พร้อมทั้งจัด เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง ซึ่งประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมหนึ่งทศวรรษ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้คนไทยกว่า 3 ล้านคนใน 624 ตำบลทั่วประเทศมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทจะมุ่งขยายกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะช่วยให้ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ผ่านคาราวานนี้อีกด้วย

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แคมเปญนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต เราหวังจะได้เห็นคนไทยทุกคนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีสุขภาพดีขึ้นและแข็งแรงยิ่งขึ้นร่วมกัน และท้ายที่สุดหวังว่า แคมเปญนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้เนสท์เล่ ในฐานะพันธมิตรที่ผู้บริโภคไว้วางใจในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยแข็งแรง และมีชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ต่อไป” นายวิคเตอร์ กล่าวเสริม

“ด้วยกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่ครบวงจร เรามุ่งหวังว่า แคมเปญนี้จะเข้าถึงผู้คนกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศไทย และส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง เพราะชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ได้ที่คุณ และที่บ้านของคุณค่ะ” นางสาวสมฤดีกล่าวทิ้งท้าย
Comments