Health & Beauty‎ > ‎

นิว ไลฟ์ ครบรอบ 6 ปี The Year of Change Change for The Future Better Life

posted Dec 11, 2017, 9:40 PM by Maturos Lophong

นิว ไลฟ์ ครบรอบ 6 ปี เติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าอัพเกรด สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ “Change for The Future Better Life” ควบระบบ THAILAND 4.0 ขับเคลื่อนองค์กรและนักขาย ปรับลุคสู่ภาพลักษณ์มิติใหม่ Modern Business Networker ยกระดับระบบฝึกอบรม และมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการรักษาระดับคุณภาพสินค้าเกรดพรีเมียม เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้บริโภคและสมาชิก สู่ความสำเร็จก้าวไกลในอนาคต

นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเปิดใจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสานต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 เริ่มต้นที่การปรับ Mindset การทำงาน ต้องกล้าคิดต่างในทางสร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้สอดคล้องตามยุคสมัย ตั้งแต่ระบบฝึกอบรม ที่ นิว ไลฟ์ สนับสนุนให้ผู้นำยกระดับศักยภาพตัวเองสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ ซึ่งไม่ใช่แค่การสอนคนทำงานพื้นฐานในรูปแบบที่เคยทำเท่านั้น แต่จะต้องเป็นมืออาชีพตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า อาทิ การเสริมสร้างบุคลิกภาพทางกาย วาจา ทัศนคติ วิธีการปรับกระบวนการทางความคิดสู่ความสำเร็จ รวมถึงการเพิ่มทักษะความชำนาญด้านการใช้ Application เว็บไซต์ ระบบโซเชียลและสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ นิว ไลฟ์ ได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามรูปแบบ Thailand 4.0 ในการสร้างคน และขับเคลื่อนการทำงานของนักขายตรงรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นนักสร้างเครือข่ายในยุค 4.0 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก นิว ไลฟ์ สามารถประสบความสำเร็จ มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 100% จากการทำธุรกิจ นิว ไลฟ์ ทั้งนี้ระบบอบรม นิว ไลฟ์ รูปแบบใหม่ ยังเน้นโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สมาชิกทุกคนมีความรัก ความเข้าใจ และสามัคคีกัน เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน และให้สมาชิกรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพนักธุรกิจเครือข่ายของ นิว ไลฟ์ โดย นิว ไลฟ์ ได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรการอบรมที่มีประสิทธิภาพและปลุกพลัง NLP CEO Coaching และ DR Boot Camp โดยการจัดแคมป์ฝึกอบรมติวเข้ม 3 วัน 2 คืน สำหรับผู้นำที่เตรียมพร้อมพิชิตตำแหน่ง Diamond Director ซึ่งผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมจะสามารถนำทักษะความรู้ และกระบวนการคิดไปถ่ายทอดและสร้างสายสัมพันธ์ให้กับองค์กรของตนให้แข็งแกร่ง ผสานกับความรัก สามัคคี ที่จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาทีมและระบบ อย่างเป็นขั้นตอนเต็มรูปแบบ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นใน ปี 2561

สำหรับด้านผลิตภัณฑ์นั้น นิว ไลฟ์ พร้อมนำทัพในการเป็นทูตแห่งสุขภาพ โดยในปัจจุบัน นิว ไลฟ์ ได้สร้างโรงงานผลิตเป็นของตนเอง เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม เพื่อให้สมาชิกได้บริโภคผลิตภัณฑ์ นิว ไลฟ์ ที่คงความเข้มข้นมาตรฐานระดับสูง Function Food Concentrates (FFC) ที่ให้ประสิทธิผลทางโภชนาการบำบัด และมีความเป็นธรรมชาติสูงสุด ในราคาที่ยุติธรรม

และเนื่องในโอกาสที่ นิว ไลฟ์ ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจครบรอบ 6 ปีเต็ม ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 นิว ไลฟ์ จึงจัดงานครบรอบขึ้นที่บริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้กับสมาชิกและพนักงาน นิว ไลฟ์ และจัดให้มีการตรวจวัดสุขภาพมวลกระดูกและไขมันในร่างกายฟรีให้กับสมาชิกและผู้สนใจ พร้อมฟังบรรยายพิเศษด้านสุขภาพในหัวข้อ สุขภาพของคุณดีแค่ไหน และ Change for The Future Better Life ทั้งนี้ยังได้มอบของขวัญด้วยโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษสุดสำหรับสมาชิก เพื่อเป็นการขอบคุณในความไว้วางใจที่เลือก นิว ไลฟ์ เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของทุกคนในครอบครัวตลอดมา
Comments