Health & Beauty‎ > ‎

โรงพยาบาลศิริราช จับมือบริษัทเมดโทรนิค พัฒนาบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน

posted Nov 9, 2017, 9:46 PM by Maturos Lophong


โรงพยาบาลศิริราช จับมือบริษัทเมดโทรนิค พัฒนาบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน หวังผลักดันงานด้านการแพทย์เดินหน้าสู่ยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมาศิริราชได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน กับ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่นำวิศวกรรมชีวทางการแพทย์ วิจัย ออกแบบ และผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วย ออกจำหน่ายทั่วโลก และเป็นบริษัทที่เคยลงนามความร่วมมือพัฒนาการรักษากับศิริราชมาแล้วถึง 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะมุ่งจำเพาะไปที่โรคเบาหวาน เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่พบมากขึ้นทั่วโลก แม้ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ทำให้เสียชีวิตทันที แต่หากคุมไม่ดีจะเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมาน พิการและเสียชีวิตได้ โดยสมาพันธ์เบาหวานรายงานว่าปัจจุบันผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน จะป่วยเป็นเบาหวาน ข้อมูลปี 2558 ทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานแล้วถึง 415 ล้านคน และคาดว่าอีก 25 ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเพิ่มอีก 227 ล้านคน สำหรับประเทศไทย จากการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยการตรวจสุขภาพ เมื่อปี 2557 พบผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคน และมีความชุกของโรคมากถึงร้อยละ 8.9 เฉพาะที่ศิริราชต้องดูแลผู้ป่วยเบาหวานปีละหลายหมื่นคน ซึ่งพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากต้องทุกข์ทรมานกับโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 มีปัญหาน้ำตาลสูงและต่ำควบคุมยาก ซึ่งต้องฉีดยาอินซูลินวันละ 3-4 ครั้ง ศิริราชจึงได้นำเทคโนโลยีอินซูลินปั๊ม ของบริษัท เมคโทรนิค (ประเทศไทย) ซึ่งออกแบบมาให้ปล่อยอินซูลินเข้าร่างกายได้ตามเป้าหมายอย่างปลอดภัยและไม่ต้องเจ็บตัวซ้ำหลายครั้งมาใช้ ซึ่งนอกจากจะใช้ในศิริราชแล้วยังจะขยายความรู้นี้ไปยังโรงพยาบาลอื่นทั่วประเทศ รวมถึงส่งต่อความรู้สู่ประชาชน ยกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ยุค 4.0

สำหรับความร่วมมือพัฒนาการบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวานในครั้งนี้ มีกรอบเวลา 2 ปี มุ่งเน้นดำเนินการ 4 ด้าน คือ 1.อบรมการใช้เครื่องมือแก่แพทย์ศิริราชและแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ 2.นำเทคโนโลยีที่มีไปใช้จริงเพื่อพัฒนาการรักษา 3.ต่อยอดวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และ 4.ขยายความรู้เรื่องการดูแลรักษานี้สู่ประชาชน
Comments