Health & Beauty‎ > ‎

สมาคมการขายตรงไทย พร้อมรับมือการเป็นเจ้าภาพงานสำคัญระดับโลก

posted Mar 18, 2019, 1:17 AM by Maturos Lophong
สมาคมการขายตรงไทยแถลงข่าว ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เตรียมการจัดงานประชุมระดับโลก “World Congress ครั้งที่ 16 หรือ WCXVI 2020” ของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 3 ปี

โดยนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานสำคัญระดับโลก นำโดยนางสาวสุชาดา ธีรวชิรกุล อดีตนายกสมาคมการขายตรงไทย เป็นประธานจัดงานดังกล่าว ในวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ในธีม “Tomorrow is now” ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมจะได้แสดงศักยภาพอันแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของการเป็นองค์กรมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ผู้คนจำนวนมากในสังคม โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน “World Congress ครั้งที่ 16 นี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงทั้งไทยและต่างชาติที่มาจากกลุ่มบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ภายใต้สังกัดสมาพันธ์การขายตรงโลก สหรัฐอเมริกา และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และสื่อมวลชน ฯลฯ ประมาณ 600 คน เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ และแนวโน้มความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงโลกในอนาคต อาทิ ด้านการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายขายตรงต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจขายตรงในหลายๆ ประเทศ

นอกจากนี้ มร.โรเบิร์ต ดาเนียล คลัฟฟ์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษของสมาคมการขายตรงไทย แถลงข่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่นในงาน “TDSA AWARD 2019” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีกรรมการหลักอีก 2 ท่านในการร่วมจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ นายอรรถกฤต กีรติวิทยายุต ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด และนายนิติพงศ์ ศิวพรเสถียร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท โมรินดา เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมกันสรรสร้างงานดังกล่าวให้ยิ่งใหญ่และสมเกียรติแก่ผู้เข้ารับรางวัลใน

ปีนี้ รวมทั้งสร้างความประทับใจอันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วย Special Talk สุดพิเศษในงานเลี้ยงฉลองแบบ Gala Dinner ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

ในด้านแนวโน้มธุรกิจขายตรงไทยนั้น นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคมการขายตรงไทย ได้กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจขายตรงไทยในปี 2561 ว่าหดตัวลงเล็กน้อยประมาณ 1.69 % หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดธุรกิจขายตรงรวม 69,800 ล้านบาท และมีจำนวนนักธุรกิจขายตรงรวม 11.10 ล้านคน สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง และผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น

สำหรับแนวโน้มปี 2562 จากไตรมาสแรกนี้ยังคงเห็นภาพการเติบโตที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่ยังคงประคองตัวให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเฉพาะการเปิดเสรีของช่องทางการกระจายสินค้าที่กว้างขวางและสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจขายตรงไทยต้องทำงานหนักและเพิ่มศักยภาพในเรื่องของความรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น และสมาคมการขายตรงไทยเองก็ได้พยายามส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทสมาชิกเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีทางการตลาดในยุคดิจิทัล ให้มีการเติบโต ไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้บริโภคเป็นประการสำคัญด้วย

อย่างไรก็ตามแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจขายตรงไทยในปีนี้คาดว่าน่าจะมีกำลังซื้อจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และคิดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกราว 1-2 %

Comments