Health & Beauty‎ > ‎

แอมเวย์มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

posted Jul 2, 2018, 10:25 PM by Maturos Lophong


แอมเวย์มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ จัดอบรมกฎหมายธุรกิจขายตรงแก่พนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นำโดย พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานแอมเวย์ประเทศไทศ ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรง” เพื่อ ส่งเสริมให้นำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงที่แอมเวย์ยึดมั่นปฏิบัติเสมอมา โดยมีนายกิจธวัช ฤทธีราวี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ การอบรมจัดขึ้น ณ แอมเวย์สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

จากซ้ายไปขวา

1. นายวิเชียร รัตนรังษีโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

3. พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

4. นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. นางชุมพฤนท์ ยุระยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Comments