ANDAMAN ร่วมออกบูธ ในงานแถลงข่าว การจัดงาน MOC BIZ CLUB EXPO 2018

posted Jun 5, 2018, 9:32 PM by Maturos Lophong   [ updated Jun 5, 2018, 10:02 PM ]ที่ผ่านมา คุณธัญญ์พิชชา ธนพรบุญเศรษฐ์ ได้นำผลิตภัณฑ์ ANDAMAN ร่วมออกบูธแนะนำสินค้า ในงานแถลงข่าว การจัดงาน MOC BIZ CLUB EXPO 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

The Story of ANDAMAN

Premium Facial Soap Ball

ภูเก็ตรู้จักในชื่อ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" (Pearl Of Andaman Sea) หนึ่งใน World's Top Destination ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสูง เพราะมีทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก และมีสถาปัตยกรรมชิโน -โปตุกีส อันเลื่องชื่อ

ANDAMAN Premium Facial Soap Ball

สร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจดังกล่าว โดนการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับรสนิยมของเทรนด์โลก (Global Trend) อันเป็นกระแสหลักของ Lifestyle ในปัจจุบัน

โดยให้ความสำคัญกับการแสวงหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ (Natural Ingredients) ในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เช่น ไข่มุก สับปะรด ผ่านการคัดสรรอย่างดี และใช้วิธีผลิตในรูปแบบเฉพาะ มุ่งเน้นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาความงาม "Make Destiny" ปรัชญาความงามดังกล่าว สะท้อนภาพลักษณ์ความงามที่แตกต่างของผู้หญิง ที่มีความเชื่อมั่น ไม่หยุดนิ่ง และกล้าเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต เพื่อทำให้เธอโดดเด่น และแตกต่างอย่างชาญฉลาด เหมือนกับจังหวัดภูเก็ต "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่คนทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งในชีวิต
Comments