บ.ประชารัฐรักสามัคคีฯ จับมือ Thai Bev จัดกิจกรรม "ผ้าขาวม้าทอใจ"

posted Sep 13, 2020, 9:25 PM by Maturos Lophong


บ.ประชารัฐรักสามัคคีฯ จับมือ Thai Bev จัดกิจกรรม "ผ้าขาวม้าทอใจ" สานต่อความสำเร็จพร้อมร่วมลงนาม MOU กับ 6 สถาบันการศึกษา 

บ.ประชารัฐรักสามัคคีฯ จับมือ Thai Bev จัดกิจกรรม "ผ้าขาวม้าทอใจ" สานต่อความสำเร็จปีที่ 4 พร้อมร่วมลงนาม MOU กับ 6 สถาบันการศึกษาในโครงการ "Creative Young Designers"

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย กล่าวว่า การจัดงาน"ผ้าขาวม้าทอใจ 2563" ภายใต้แนวคิด "Pakaoma Next Normal" เป็นความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มาร่วมกันพัฒนาการออกแบบผ้าขาวม้าให้มีความร่วมสมัย และช่วยเชื่อมโยงนักศึกษา คนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจผ้าขาวม้ามากขึ้น รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสโมสรฟุตบอลต่างๆ ทำให้ผ้าขาวม้ามีการพัฒนาต่อไป เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องในชุมชนผ้าขาวม้า
ทั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "Creative Young Designers" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา 6 สถาบันในเครือข่าย EISA (Education Institute Support Activity) ประกอบไปด้วย 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 4.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5.มหาวิทยาลัยรังสิต และ 6.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกทั้ง ยังได้ร่วมกับชุมชนผู้ผลิตในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย จำนวน 7 ชุมชน และสโมสสรฟุตบอลชั้นนำระดับจังหวัด จำนวน 4 สโมสร สนับสนุนช่องทางการตลาดและขยายเครือข่ายโครงการ "Creative Young Designers" ให้กับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ อีกด้วย
โดยภายในงานมีการรวบรวมชิ้นงานที่ชนะการประกวดการออกแบบในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และมีนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวดในปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "ผ้าขาวม้ารัก (ษ์) โลก" อีกทั้ง ยังมีชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือชั้นนำจากทั่วประเทศ 18 ชุมชน มีสินค้ากว่า 200 ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่นำเสนอผ้าขาวม้าในมุมมองที่แตกต่าง มีความโดดเด่น เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ และการแสดงพิเศษชุด "Pakaoma Next Normal" โดยนักศึกษากว่า 30 คน ผ่าน Dance Performance และแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบของภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อต่อยอดการทำงานของโครงการฯ ในปีต่อไป สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นที่บริเวณโถง ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน เวลา 10.00-22.00 น.
Comments