บุคลากรกลุ่มเบญจจินดาเข้ารับรางวัลประทาน “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2565”

posted Jul 11, 2022, 11:30 PM by Maturos Lophong


บุคลากรกลุ่มเบญจจินดาเข้ารับรางวัลประทาน    “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2565”
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประทานรางวัล ไตรสรณะบูชา”พระเสมาสยาม” แด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ในปีนี้ คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ได้เข้ารับรางวัลประทานประจำปี 2565 สาขาผู้ประกอบการอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา (โล่สีทอง)โดยการจัดงานฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรและภาคีเครือข่าย ได้คัดเลือกและคัดสรร พร้อมเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคลากรในแต่ละสายอาชีพที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พร้อมประกาศเกียรติคุณแด่บุคลากรสายวิชาชีพแต่ละสาขาและสำหรับสามเณร ยุวพุทธ จิตอาสา (โล่สีเงิน) ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ ด้วยพร้อมกัน
Comments