เฉลิมฉลองวันครบรอบ 32 ปี การสถาปนาอิสรภาพ และวันครบรอบปีที่ 104 แห่งการฟื้นฟู “สาธารณรัฐลิทัวเนีย”

posted Feb 23, 2022, 10:40 PM by Maturos Lophong


นวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ จัดงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ 32 ปี การสถาปนาอิสรภาพ และวันครบรอบปีที่ 104 แห่งการฟื้นฟู “สาธารณรัฐลิทัวเนีย”


23 กุมภาพันธ์ 2565 : กรุงเทพฯ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจำกรุงเทพมหานคร จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาอิสรภาพสาธารณรัฐลิทัวเนีย (16 กุมภาพันธ์) และวันครบรอบแห่งการฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ปีที่ 104 รวมถึงเพื่อฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบปีที่ 29 ระหว่างไทยและลิทัวเนีย ภายในงานได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และชาวลิทัวเนียที่พำนักในประเทศไทย ฯลฯ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เมืองไทยประกันภัยภายในงาน นางนวลพรรณ ล่ำซำ ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ถึงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง สาธารณรัฐลิทัวเนีย และ ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต่างได้ร่วมพัฒนาเส้นทางแห่งความสัมพันธ์ ด้วยการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การลงทุน และการค้า แม้จะเป็นเรื่องท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังเป็นนโยบายการเชื่อมโยง และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างชาวลิทัวเนีย และชาวไทยอย่างต่อเนื่อง


ความพิเศษที่นอกเหนือจากวาระแห่งการการเฉลิมฉลองนั้น ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ เมืองเคานัส หนึ่งในเมืองที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐลิทัวเนีย ได้ถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในสามเมืองที่ได้รับตำแหน่งเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมแห่งยุโรป ประจำปี 2565 จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการส่งเสริมภาพลักษณ์ และปักหมุดบนแผนที่โลก สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี
Comments