ชวนกันไป ช๊อป ชิม ชิลด์ สินค้า gi “ทุเรียนป่าละอู”

posted Oct 27, 2020, 8:38 PM by Maturos Lophong


ชวนกันไป ช๊อป ชิม ชิลด์ สินค้า gi “ทุเรียนป่าละอู”


เป็นอีกกิจกรรมที่ไม่น่าพลาดสำหรับการไปช๊อป ชิม ชิลด์ สินค้า ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ 

แวะเวียนไปเยี่ยมชมสำหรับ “ทุเรียนป่าละอู” สินค้า GI ที่ได้มาร่วมออกร้านในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

“ทุเรียนป่าละอู” หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี มีลักษณะเนื้อหนา สีเหลืองอ่อน เนื้อแห้งเนียนละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เม็ดลีบเล็ก มีผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ปลูกในเขตพื้นที่ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทุเรียนมีรสมัน หวานน้อย เนื้อแน่น และกลิ่นไม่แรง เป็นที่ติดอกติดใจของหลายคน

หลายคนอาจถามว่า สินค้า GI คืออะไร ก็อยากอธิบายให้ฟังว่า

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ

สำหรับใครที่อยากซื้อหาทุเรียนคุณภาพดี ลองแวะเวียนไปเยี่ยมชม ไปซื้อหากันได้


Comments