เกาะเต่า เกาะสวรรค์แห่งทะเลอ่าวไทยผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผังเมือง

posted Sep 1, 2019, 9:25 PM by Maturos Lophong


เกาะเต่า เกาะสวรรค์แห่งอ่าวไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเลือกมาสัมผัสความเงียบสงบและความสวยงามของท้องทะเลในที่แห่งนี้ แต่รู้หรือไม่ว่าในสมัยก่อนเกาะเต่ามีปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค ถนนหนทางไม่ปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุเป็นประจำ ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเข้ามาดำเนินการพัฒนาคุณภาพถนนให้มีมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะเต่าให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า “การดำน้ำ ถือเป็นจุดขายของเกาะเต่าแห่งนี้ จุดดำน้ำที่เกาะเต่า มีด้วยกัน 3 จุด ได้แก่ กองหินชุมพร เป็นกองหินใต้น้ำมีความลึก 30-40 เมตร เหมาะกับนักดำน้ำที่มีประสบการณ์ หินใบ เป็นกองหินที่โผล่พ้นน้ำ ความลึกประมาณ 24 เมตร มีฝูงปลาหลากหลายชนิด และกองหินตุ้งกู เป็นกองหินใต้น้ำ มีความลึกสูงสุดประมาณ 30 เมตร ต้องบอกว่า เกาะเต่าหลังจากที่กรมเข้ามาพัฒนาแล้ว ทำให้ถนนหนทางได้มาตรฐานความปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบ คนในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่าง ๆ ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ถูกเปลี่ยนให้ดีขึ้น เป็นการรักษาคุณภาพของการท่องเที่ยวของเกาะเต่าให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น และในอนาคต เกาะเต่ายังมีโครงการพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เกาะเต่าได้รับการพัฒนาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยการมองเห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ ความปลอดภัย รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคที่จะส่งผลประโยชน์สูงสุดให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว จึงทำให้เกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามคอนเซ็ปต์เที่ยวไปด้วยกัน ร่วมสร้างเมืองแห่งความสุขไปพร้อมกัน (Planning for happiness)”


ช่องทางการติดตามข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง

เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th

Facebook : @dpt.pr.go.th งานประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมือง

Line@ ; @dpt.go.th โยธาและผังเมือง
Comments