"กลยุทธ์ธุรกิจในยุค Metaverse"

posted Jan 31, 2022, 11:09 PM by Maturos Lophong   [ updated Feb 3, 2022, 1:00 AM ]

เมื่อเทคโนโลยีคือส่วนหนึ่งของชีวิต การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีส่วนสำคัญต่อโลกธุรกิจ ที่จำเป็นต้องปรับตัวและก้าวให้ทันกับกระแสเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM-MBA) ขอเชิญท่านเข้าสู่งานสัมมนา

.
Bṵsiness Střaṫẹgy in Mẽtávẹrse

.
"กลยุทธ์ธุรกิจในยุค Metaverse" งานสัมมนาที่ท่านจะได้รับฟังประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ที่จะช่วยเปิดมุมมองแนวคิด กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมของทุกท่านในการเข้าสู่โลก Metaverse

.
วันที่ 12.02.2022 เวลา 13.00 - 16.00 น.
.ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและร่วมสนุกกับกิจกรรม... คลิก!

⏩ https://forms.gle/XuLWmDyPRibDg3m76

.>> เปิดมุมมอง เตรียมความพร้อมสู่โลก Metaverse 🌏

.การสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM-MBA)

.#PIMMBA #MTM14 #Metaverse #BusinessStrategyInMetaverse #รุ่นแก่แดด
Comments