LET’S GO” สายลุย! เวทีประกวดวงดนตรีระดับมัธยม “GOLD CITY THAILAND BAND KNOCKOUT 2018”

posted May 23, 2018, 9:23 PM by Maturos Lophong

รองเท้านักเรียน Gold City ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้จัดโครงการดีๆเพื่อเยาวชน เปิดเวทีการประกวดวงดนตรีระดับมัธยม “GOLD CITY THAILAND BAND KNOCKOUT 2018”

ภายใต้คอนเซ็ป “LET’S GO” สายลุย! ไม่คุยให้เสียเวลา ที่สนับสนุนให้เยาวชนลงมือทำ ในสิ่งที่ชอบ นั่นคือการเล่นดนตรี เพื่อชิงเงินรางวัล 200,000 บาท (วง 100,000 โรงเรียน 100,000)
วงดนตรีจากโรงเรียนใดชนะเลิศ GOLD CITY ส่งมอบรองเท้านักเรียนไปใส่กันทั้งโรงเรียนกันเลย !! และยังมีรางวัลเกียรติยศอีกมากมาย !! พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว

คุณสุรศักดิ์ จินาพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท GoldCity เปิดเผยว่า บริษัท GoldCityเล็งเห็นว่าปัจจุบันเยาวชนไทยใช้เวลากับการเรียนหนังสือหนักมาก ประมาณ10-14ชั่วโมงต่อวัน และดนตรีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เยาวชนให้ความสนใจมากที่สุดเมื่อพักจากการเรียนเพื่อพักจากการเรียน แต่ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ โดยการประกวดครั้งนี้จะเน้นไปที่เด็กมัธยมเป็นหลัก และเป็นการเปิดกว้างในทุกระดับชั้น รวมถึงแนวเพลง

“โครงการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา “GOLDCITY THAILAND BAND KNOCKOUT 2018” คอนเซ็ป “LET’S GO” สายลุย ! ไม่คุยให้เสียเวลา” เราได้รับการสนับสนุนจากสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ซึ่งมีความสามารถในด้านดนตรีและใช้พลังดนตรีอย่างสร้างสันมาโดยตลอด 
และคอนเซ็ปการประกวดครั้งนี้คือ “LET’S GO” สายลุย ! ไม่คุยให้เสียเวลา” ถือเป็นโครงการแรกที่ ถูกถอดรหัสมาจาก Brand Concept ที่เปรียบชีวิตคนที่เป็น “นักเดินทางชีวิต (Life Traveler)” ในแต่ละช่วงเวลา สะสมประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากนอกห้องเรียน หลายคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้

ล้วนเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำในสิ่งที่ตนรัก อยากเห็นเด็กไทยยุคใหม่ ลุกขึ้นมาลุยในสิ่งที่ตนรัก ทุ่มงบประมาณ 5 ล้านบาท ในช่วงเปิดเทอมใหม่ สนับสนุนเวทีการประกวดวงดนตรีมัธยมระดับประเทศ ในครั้งนี้เรามอบทุนการศึกษา 200,000 สำหรับวงที่ชนะการประกวด รับ 100,000 บาท
และ มอบทุนให้โรงเรียน 100,000 บาท พร้อมส่งรองเท้านักเรียนไปใส่กันฟรีทั้งโรงเรียน !! อีกด้วย คุณสุรศักดิ์ จินาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าว 


Comments