“มหกรรมแลกเปลี่ยนสินค้า”Bartersmart Trade Show #1

posted Oct 31, 2018, 11:51 PM by Maturos Lophong
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับ “มหกรรมแลกเปลี่ยนสินค้า”Bartersmart Trade Show #1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกว่า 240 ร้านค้าที่ไม่ใช้เงินแลกเปลี่ยนกันด้วยความสุขตลอดงาน


ทั้งนี้ BarterSmart-แลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์คือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์ระหว่างสมาชิก ซึ่งเราเล็งเห็นว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจและแนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เราจึงต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกคนให้ดำเนินธุรกิจได้สะดวกขึ้น โดยเน้นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่ต้องการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมาทำธุรกิจร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขว่า ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยไม่ใช้เงินสด


สำหรับ Vision- วิสัยทัศน์ ของ BarterSmart นั้น ต้องการเป็นส่วนสนับสนุนทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกคน โดยมีแนวความคิดว่าเราจะ เปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นคู่ค้า เปลี่ยนคู่ค้ามาเป็นหุ้นส่วน และเปลี่ยนหุ้นส่วนมาเป็นเพื่อน ที่พร้อมจะร่วมกันช่วยเหลือและขยายความสำเร็จไปสู่ระดับโลกร่วมกัน

ในส่วนของ Mission- พันธกิจ ของ BarterSmart คือ ผลักดันแนวความคิดและรูปแบบธุรกิจ BarterSmart ให้เป็นที่รู้จักและขยายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนในระดับสากล 

ทั้งนี้ BarterSmart จะมีส่วนสำคัญในการ เร่งยอดขาย ระบายสต๊อก ประหยัดเงินสด ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เติมกำไร ได้ลูกค้าใหม่เพิ่ม เติม Connection ได้ประชาสัมพันธ์สินค้า


สำหรับบรรยากาศภายในงานที่ผ่านมามีผู้สนใจไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งนอกจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าแล้ว ทางผู้จัดงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาเพือสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ที่ต้องบอกว่า ถือเป็นการทำการค้าออนไลน์ที่ศักยภาพเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่การได้คู่ค้าใหม่ทางธุรกิจ การพิชิตคู่แข่ง รวมไปถึงเป้าหมายการวางตำแหน่งสู่เวทีโลก


Comments