มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย มอบโล่ขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น

posted Aug 18, 2017, 12:04 AM by Maturos Lophong

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย - นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มอบโล่ขอบคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้รับมอบ ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านงบประมาณเพื่อใช้ในการผ่าตัดรักษาเด็ก เยาวชน และผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ที่มีความผิดปกติพิการบนใบหน้าแต่กำเนิด อาทิ ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้เปิดช่องทางระดมทุนผ่านทรูมูฟ เอช โดยกด *948*1700*100#โทรออก เพื่อบริจาค 100 บาท และจัดสรรพื้นที่บนเว็บไซต์ weloveshopping.com ให้มูลนิธินำสินค้ามาจัดจำหน่าย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมมีส่วนร่วมในการบริจาคผ่านสื่อต่างๆในเครือ และในอนาคตอันใกล้ สนับสนุนอุปกรณ์และระบบสื่อสารทางไกล ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถใช้ VDO Conference ติดต่อกับแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายในการติดตามผลการผ่าตัดคนไข้ เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย
Comments