โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

posted Mar 27, 2022, 11:48 PM by Maturos Lophong


โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕โดยเปิดรับสมัคร ๓ แผนกวิชาดังนี้

๑.แผนกวิชาอาหารและขนม อายุ ๑๕-๔๕ ปี

จำนวน ๔๕ คน

๒.แผนกวิชาช่างดอกไม้สด อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จำนวน ๓๐ คน

๓.แผนกวิชาช่างปักสะดึง อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

จำนวน ๓๐ คน

กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม สแกน QR CODEโทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02 2249 471
Comments