สัมผัสประสบการณ์ประทับใจ ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า “วิถีน้ำ วิถีนนท์”

posted Jan 26, 2023, 12:53 AM by Maturos Lophong

สัมผัสประสบการณ์ประทับใจ
ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า “วิถีน้ำ วิถีนนท์”


ที่ผ่านมาในทีมงาน  BUSINESSANDVARIETY ในฐานะคนเมืองนนทบุรีโดยกำเนิดได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมดีดีของจังหวัดนนทบุรี นั่นคือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2566


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นาย สุธีทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ประธานจัดโครงการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ปะรำพิธีบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
ไปสัมผัสด้วยตัวเองมาแล้วในฐานะลูกหลานคนนท์แท้ๆ ต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจมากพอสมควร เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า เรียกได้ว่าได้สัมผัสกับบรรยากกาศ “วิถีน้ำ วิถีนนท์”อย่างแท้จริง
ต้องบอกกล่าวกันครั้ง งานนี้ เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 22, 29 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 5 , 12 กุมภาพันธ์ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีให้แพร่หลายมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นและจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทยอย่างยั่งยืน


จากการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา ก็ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจได้พอสมควร นอกจากได้มีโอกาสทำบุญ ไหว้พระ ไหว้เจ้า เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้ว ยังได้สัมผัสกับทิวทัศน์ ธรรมชาติทีงดงามของจังหวัดนนทบุรี ประทับใจกับความน่ารักของมัคคุเทศน์ตัวน้อยๆ พร้อมๆ กับการต้อนรับอย่างดีจากทีมงานผู้ดูแล และคนในชุมชนต่างๆ ที่สำคัญทำให้คนในชุมชนได้มีรายได้อีกด้วย
โดยมีสถานที่การท่องเที่ยวจำนวน 11 แห่งดังนี้
1.ศาลเจ้าแม่ทับทิม
2.ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
3.วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
4.ศาลหลักเมือง(เดิม)
5.วัดโตนด
6.วัดบางระโหง
7.วัดไทรม้าใต้
8.วัดแคนอก
9.พุทธสถานเชิงท่า- หน้าโบสถ์
10.วัดฉิมพลีสุทธาวาส
11.วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และความร่วมมือจากองค์กร ภาครัฐ เอกชน โรงเรียน วัด และชุมชนเป็นอย่างดี
สำหรับผู้ที่สนใจยังมีโอกาส เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกันได้ฟรี ซึ่งทางเรือด่วนเจ้าพระยาได้เตรียมเรือไว้รับนักท่องเที่ยวจำนวน 20 ลำ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 2,000-2,500 คน ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาได้ และมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามวันที่มีการจัดกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ไม่เกินเวลา 09.00 น. ที่เต็นท์ลงทะเบียนริมเขื่อนท่าน้ำนนท์
บอกได้คำเดียวสายบุญไม่น่าพลาด

#วิถีน้ำวิถีนนท์
#ล่องเรือ ไหว้พระ ไหว้เจ้า นนทบุรี


 
=========================================================
STORY มธุรส ลพหงษ์
PHOTO เทศบาลนครนนทบุรี
Comments