สินค้า gi “พริกไทยจันท์” สวนวงค์นพรัตน์

posted Sep 29, 2020, 8:53 PM by Maturos Lophong   [ updated Sep 29, 2020, 9:00 PM ]เป็นอีกงานที่ไม่ควรพลาดช๊อป ชิม ชิลด์ สินค้า gi ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 

ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์


ทั้งนี้หากจะปูพื้นฐานกันให้เห็นภาพแล้ว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆแวะเวียนไปมาแล้ว สำหรับสินค้าของ สวนวงค์นพรัตน์ ซึ่ง “สวนวงศ์นพรัตน์” ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีเป็นสวนคุณภาพที่รักษามาตรฐานการผลิตพริกไทยจันท์มายาวนาน เป็นที่ติดอกติดใจของหลายคน

หลายคนคงพอจะทราบว่า “จันทบุรี” นับเป็นแหล่งผลิตพริกไทยอันดับ 1 ของประเทศ เนื่องจากมีความได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์ ทั้งดิน น้ำ สภาพอากาศ ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพริกไทย ทำให้พริกไทยจันท์ มีรสเผ็ด มีกลิ่นหอมฉุน เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากพริกไทยทั่วไปที่จำหน่ายในท้องตลาด โดยปัจจุบัน มีการเพาะปลูกอยู่ 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์จันทบุรี พันธุ์ซาราวัค และพันธุ์ซีลอน เน้นการผลิตตามมาตรฐาน GAP เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีและโรคแมลง ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยหลายภาคส่วนได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและแปรรูปผลผลิต เพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น และรับมือกับปัญหาราคาผลผลิตผันผวนได้ 

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ “พริกไทยจันท์” เข้าถึงตลาดที่มีคุณภาพมากขึ้น นั่นก็คือการยกระดับการผลิตให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียม ด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้าจีไอ” ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบ่งบอกถึงแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง

ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพแวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้
Comments