ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย – พีไอเอ็มจัดงานมอบรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL

posted Sep 26, 2018, 12:22 AM by Maturos Lophong   [ updated Sep 26, 2018, 12:23 AM ]


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) สานต่อเจตนารมณ์ในการเป็นแรงสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนออนไลน์หรือบล็อกเกอร์ นักสื่อสารยุคดิจิทัล ผ่านการจัดงานประกาศรางวัล “Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL” (TBBA) ปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บล็อกกา ภิวัตน์…NOW or NEVER’ เพื่อเชิดชูและยกย่องบล็อกเกอร์ไทยที่สร้างสรรค์งานเขียนออนไลน์ที่ดีมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อผู้อ่าน อีกทั้งเป็นตัวกลางในการส่งต่อองค์ความรู้ของการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยกำหนดเปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 1- 25 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ https://tbba.in.th หรือ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/blogger.cpall/

นายบัญญติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตามที่ ซีพี ออลล์ ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการประกวดหนังสือดีเด่นเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด โครงการที่เชิดชูขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนไทยมานานกว่า 15 ปี อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายซีเอสอาร์ด้านส่งเสริมการศึกษา การอ่าน การเรียนรู้ให้กับคนไทยและเยาวชนไทยที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ซีพี ออลล์ จึงได้พัฒนาต่อยอดแนวคิดเชิดชูนักเขียนปลายปากกาสู่นักเขียนยุคดิจิทัลหรือที่เรียกว่า “บล็อกเกอร์” โดยประสานความร่วมมือกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม จัดโครงการ Blogger’s Society by CP ALL ขึ้นมาเมื่อปี 2560 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมผลักดันเหล่าบล็อกเกอร์ออนไลน์ยุคใหม่ได้มีพื้นที่และเวทีของตัวเองในการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดและแสดงผลงานของตนเอง

cleardotและจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมานี้เอง ทำให้เกิดการสานต่อโครงการ Blogger’s Society by CP ALL ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ขึ้น โดยในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมที่ผ่านมาได้จัดงาน “Blogger’s Bootcamp by CP All” ปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บล็อกกาภิวัฒน์ อย่าให้อนาคต Disrupt เรา” ในรูปแบบการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากร โดยมีเนื้อหาคลอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก่ Content Quality & Reach, Platform และ Data Analysis พร้อมเวิร์คช็อปลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับเหล่าบล็อกเกอร์ได้ปรับตัวทันตามการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากบล็อกเกอร์ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจรรมจำนวนมาก


ล่าสุดได้ต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการเตรียมจัดงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL หรือ TBBA 2018 by CP ALL ‘บล็อกกาภิวัตน์...NOW or NEVER’ เพื่อยกย่องและเชิดชูผลงานผ่านการมอบรางวัลให้แก่บล็อกเกอร์ที่สร้างสรรค์งานเขียนออนไลน์ที่ดีมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

สำหรับรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL ได้แบ่งรางวัลออกเป็น

ประเภทต่างๆรวม 10 รางวัล ครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพและไลฟ์สไตล์ สำหรับบล็อกเกอร์ที่สนใจ

สามารถสมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ https://tbba.in.th หรือ

เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/blogger.cpall/ โดยงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018

by CP ALL บล็อกกาภิวัตน์…NOW or NEVER’ จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้” นายบัญญัติ กล่าว ทิ้งท้าย

นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เผยว่า “อย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันเนื้อหา หรือ คอนเทนต์ นั้นเป็นปัจจัยสำคัญของคนออนไลน์ที่ใช้ในการหาข้อมูล เสพข่าวสารต่างๆ ซึ่งคุณภาพและประโยชน์ของเนื้อหาถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตคอนเทนต์ ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงให้การสนับสนุนในการจัดงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL เพื่อช่วยยกระดับวงการบล็อกเกอร์ไทยให้สามารถพัฒนาเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ และเปี่ยมไปด้วย คุณภาพและจริยธรรมต่อผู้อ่าน”

ด้าน รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวว่า “จากมุมมองของสถาบันการศึกษา ทางคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม ได้เล็งเห็นว่าโลกดิจิทัลนั้นมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่หากได้รับเนื้อหาที่ขาดคุณภาพหรือไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลเสียงในอนาคตก็เป็นได้ โดยทางสถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนงานประกาศรางวัล Thailand Best Blog Awards 2018 by CP ALL เพื่อช่วยสานต่อปณิธานในการผลักดันให้บล็อกเกอร์รุ่นใหม่ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและความสร้างสรรค์เพื่อสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ ของเยาวชนไทยในอนาคต”
Comments