ช๊อป ชิม ชิลด์ สินค้า gi ทุเรียนป่าละอู

posted Sep 29, 2020, 8:44 PM by Maturos Lophong   [ updated Oct 8, 2020, 10:18 PM ]แวะเวียนไป ช๊อป ชิม ชิลด์ สินค้า gi กันได้ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563

ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

หลายคนอาจจะส่งสัยว่า สินค้า gi คืออะไร หากจะปูพื้นให้เห็นภาพกัน

ว่ากันว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ
ทุเรียนป่าละอู หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี ที่มีลักษณะเนื้อหนา สีเหลืองอ่อน เนื้อแห้งเนียนละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เม็ดลีบเล็ก มีผลผลิต


ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ที่ปลูกบริเวณเขตพื้นที่ป่าละอู ในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นชื่อในด้านรสชาดอร่อย เนียนนุ่มหวานมัน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติใครที่ผ่านไปผ่านมา แวะเวียนไป ไปอุดหนุนสินค้าคุณภาพดี สินค้า gi กันได้

 

Comments