"ยาโน" (Yano) ร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok

posted Apr 16, 2019, 10:45 PM by Maturos Lophong


วันที่มีโอกาสได้พบกันในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Crenovative Origin’ ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรม (Innovation) และอัตลักษณ์อันโดดเด่น (Origin) ไว้ในผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทย

นายนครินทร์ ยาโน กลุ่มผู้แปรรูปเสื้อผ้า กระเป๋า และของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ แบรนด์ "ยาโน" (Yano) บอกเล่าสู่กันฟัง ถึงผลิตภัณฑ์ และประวัติความเป็นมา ว่า ในปีพ.ศ. 2547 นครินทร์ ยาโน ได้นำประสบการณ์หลายปีในการทำงานด้านออกแบบสิ่งทอ ตัดสินใจหันกลับสู่บ้านเกิดของตนเองเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงยั่งยืน โดยพบว่าการนำสิ่งที่ตนเองรักคือ การทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่นำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่น สอดแทรกงานศิลปหัตถกรรมเข้าไป เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งได้กลับมาใช้เวลาใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัว ตลอดจนยังสามารถจัดจ้างสร้างรายได้ ทำประโยชน์ที่แบ่งคืนกลับสู่สมาชิกในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมสมาชิกซึ่งส่วนมากเป็นสตรีและเยาวชน จำนวน 15 คนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อ กลุ่มออกแบบตัดเย็บเคหะสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปท่ากว้าง ขึ้นในปีพ.ศ.2548 หลังจากนั้นได้นำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนและเข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับรางวัล OTOP DESIGNER AWARD 2005,2010 และมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 3-4 ดาว ในระหว่างปีพ.ศ.2549-2555, เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น OPOP ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีเดียวกัน ปัจจุบันนี้ทางกลุ่มฯได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 30 คนและมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, ของตกแต่งบ้านเคหะสิ่งทอ และของที่ระลึก และได้ริเริ่มทำกิจการนี้ภายใต้แบรนด์ ยาโน [YANO]


ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ยาโน [YANO] เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า, ของตกแต่งบ้านและของที่ระลึก จากผ้าปักด้นมือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นแบบแนวพื้นเมืองร่วมสมัย [Modern Traditional Style] โดยนำเอาวัตถุดิบ,รูปแบบของความเป็นพื้นเมืองทางภาคเหนือ ประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปแบบที่ร่วมสมัย และเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้สามารถใช้งาน, สวมใส่ได้หลากหลายโอกาสอัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) รางวัลยอดเยี่ยมการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่งบ้าน ตลาดยุโรป OTOP AWARDS2005

2) รางวัลรองชนะเลิศ การออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษ OTOP AWARD 2010

3) รางวัลดีเด่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา ของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ

4) รางวัลรองชนะเลิค ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ปี 2012

5) ผลิตภัณฑ์ชุมชนยอดเยี่ยม ระดับ 4 ดาว, 3 ดาว และ 4 ดาว ตามลำดับในปี 2549,2551และ 2553

6) รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของสถาบันฝ้ายแกมไหมและกระทรวงการต่างประเทศ
Comments